Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad vill du läsa om?

Genom Aktuellt om vetenskap & hälsa vill vi berätta om aktuell forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap vid Lunds universitet och Region Skåne. Vi  försöker skriva på ett lättfattligt sätt, men vill samtidigt ge en möjlighet till fördjupning genom länkar och annat extramaterial intill våra artiklar.

Hör gärna av dig till oss på redaktionen om du tycker något ämne saknas eller om du har idéer till framtida artiklar.

Däremot har vi på redaktionen inte möjlighet att svara på frågor som rör enskilda personers sjukdomar. I dessa fall ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.

Hälsningar
Redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa