Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad orsakar Parkinsons? – Genombrott tyder på att skadade proteiner rör sig mellan celler

2011-01-19

Felveckning av proteiner i nervceller i hjärnan är en nyckelfaktor vid utvecklingen av Parkinsons sjukdom. En färsk studie tyder nu på att de sjuka proteinerna långsamt förflyttar sig från en cell till en annan, på så vis utlöser de en stegvis förstörelseprocess av den nya cellen. Upptäckten skulle kunna leda till helt nya behandlingsstrategier för neurodegenerativa sjukdomar. Terapier som syftar till att blockera spridningen av skadade proteiner i hela hjärnan.

modell av hjärna i blått
Foto: Dreamstime

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Investigation, visar att alfa-synuklein (som är centrala för utvecklingen av Parkinsons sjukdom) kan spridas på ett ”prion-liknande” sätt, en infektionsmodell som tidigare beskrivits för sjukdomar som t ex galna ko-sjukan.

– Detta är ett betydande steg framåt för vår ökade förståelse av den roll som cellöverföring av alfa-synuklein kan spela vid utvecklingen av Parkinsons sjukdom och vi är mycket glada över resultaten, säger professor Patrik Brundin vid Lunds universitet, som har lett ett en grupp forskare från forskningscentra i Danmark, Frankrike och Portugal.

Patrik Brundin
Patrik Brundin. Foto: Mikael Risedal

Från cell till cell

Ett tidigare forskningsfynd har visat att dessa skadade proteiner gradvis dyker upp i friska unga nervceller som transplanterats i hjärnan på Parkinsonpatienter. Upptäckten från 2008 gav upphov till gruppens hypotes om proteinöverföring mellan celler i hjärnan. Teorin har nu testats i flera experiment i olika cellkulturer.

Dr Christian Hansen, en av de drivande forskarna, förklarar vikten av de nya resultaten.

Felaktig programmering

– Vi visar nu att alfa-synuklein inte bara kan överföras från en cell till en annan, men också att de överförda proteinerna kan orsaka en felaktig programmering i den mottagande cellen. Detta kan vara en väldigt viktig mekanism för spridningen av sjukdomen i hjärnan, säger Christian Hansen.

Transplantationsförsök i möss, utförda av Dr Elodie Angot, huvudansvarig för djurmodeller i studien, styrker teorin om cellöverföring: ”Sex månader efter att musmodeller med Parkinsons sjukdom transplanterats med friska dopaminnervceller fann vi att de nya hjärncellerna innehöll mänskligt alfa-synuklein, något som starkt antyder att det skett en cellöverföring från den mottagande hjärnan till transplantaten”.

Bromsa sjukdomsförloppet

Dessa fynd ger ytterligare stöd till forskargruppens hypotes att proteinaggregat kan passera cellmembran och bidra till patogenesen vid neurodegenerativa sjukdomar.

– Vi är ett steg närmare att förstå hur neuropatologi sprids i nervsystemet vid Parkinsons sjukdom vilket öppnar upp möjligheter för nya behandlingar. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna hindra denna spridning och bromsa det annars obevekliga sjukdomsförloppet och försämringen av symtom hos patienter, säger Patrik Brundin.

Text: JENS PERSSON

Ett pressmeddelande från Lunds universitet 19 januari 2011