Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad gör demenssjukdomar med våra hjärnor?

2018-09-24
Illustration: istock.com/wildpixel

– Vi måste förstå åldrandet i sig för att kunna hjälpa människor med Alzheimer och demens och så småningom förhindra att dessa sjukdomar uppstår.
Det menar Henrik Ahlenius vid Lunds universitets Stamcellscentrum, som arbetar med en försöksmodell för mänskligt nervcellsåldrande. I förlängningen är målet att kunna angripa problemen med nya läkemedel eller stamcellsbaserad behandling.

Alzheimer och demens är så kallade neurodegenerativa sjukdomar, vilket innebär att nervceller i hjärnan tappar sin funktion och bryts ner kontinuerligt. Enligt Socialstyrelsen insjuknar varje år uppemot 25.000 personer i Sverige i en demenssjukdom, och det är främst äldre personer som drabbas.

Stödjeceller viktigare för hälsan än man trott

I hjärnan finns framförallt nervceller och gliaceller, vilka tidigare kallats stödjeceller eftersom de bygger upp allt det i hjärnan som inte är nervceller. Processerna i hjärnan framstår nu, enligt Henrik Ahlenius, som allt mer komplexa, bland annat eftersom det visat sig att flera typer av celler i hjärnan är inblandade i nervcellernas funktion.

– En typ av gliaceller, astrocyter, som man tidigare trodde endast hade en funktion som stödjevävnad, har under de senaste tio åren visat sig även kunna kontrollera hur nervcellerna skickar sina signaler. Man tror nu att dessa celler är viktiga både vid sjukdomar och när allt är normalt.

Vill hitta nya modeller för att studera åldrande nervceller

För att förstå processerna i hjärnan och studera funktionen hos hjärnans olika celler måste man kunna göra försök med olika kombinationer av nervceller och stödjeceller och titta på både sjuka och åldrade celler. Målet är att få fram en cellbaserad modell för mänskligt nervcellsåldrande och neurodegenerativa
sjukdomar, som Alzheimer med genetiska förändringar, vilken sedan kan användas för att skapa åldrade och/eller sjuka hjärnceller.

Läs mer om Henrik Ahlenius forskning i artikeln Ny metod – odlar hjärnceller på två veckor

Nya teknologier hjälper forskningen framåt

I detta arbete använder sig Henrik Ahlenius och hans grupp av flera nyskapande teknologier. Bland annat har de tagit fram nya metoder för att producera hjärnans olika celltyper var för sig från mänskliga embryonala stamceller i cellodlingar.

– Den forskning vi gör här utgör enligt min mening grunden till att utveckla nya behandlingsmetoder
för åldersrelaterade sjukdomar i hjärnan. När vi vet vilka celler som påverkas och hur, och när vi utvecklat metoder för att skapa de celler som skadats, kan vi börja tänka på stamcellsbaserad behandling
även för dessa sjukdomar, säger Henrik Ahlenius.

Text: PIA ROMARE

Detta är en förkortad version av en artikel publicerad i Mission is possible, ett digitalt vetenskapsmagasin vid Lunds universitet. Temat innehåller även artiklar om att leva med Parkinson och om hur föräldrarnas livsstil före de skaffar barn påverkar fostret.