Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad är stamceller?

2010-04-13
Odling av embryonala stamceller vid Stamcellscentrum Lund
Odling av embryonala stamceller vid Stamcellscentrum Lund. Foto: Nina Hult

En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller insulintillverkande celler.

Det som styr detta är inte helt utforskat ännu och här pågår mycket av den forskning som görs just nu. Förhoppningen hos forskarna är att till exempel kunna bota diabetes genom transplantation av insulinceller till de drabbade eller att skapa nya nervceller hos patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom.

Stamcellers utveckling
Stamcellers utveckling. Bild: Jacqueline Ameri. Foto: Yvonne Fischer.

Olika slags stamceller

Det finns olika slags stamceller med olika egenskaper – embryonala stamceller och vuxna stamceller.

Embryonala stamceller

De så kallade embryonala stamcellerna kommer från några dagar gamla ägg som har blivit över vid provrörsbefruktning. De får bara användas om föräldrarna har gett sitt godkännande. Embryonala stamceller kan man få att växa i laboratoriet och skapa nya stamceller. Genom att olika signalämnen tillsätts kan cellerna utvecklas till olika typer av celler, exempelvis nervceller, hjärtmuskelceller och insulinceller.

Vuxna stamceller

Olika typer av stamceller finns runt om i kroppen för att under hela livet kunna ersätta de celler som naturligt dör. Det finns exempelvis stamceller i benmärgen som skapar nya blodceller – så kallade blodstamceller. Andra typer av stamceller finns exempelvis i hjärnan, i huden och i musklerna. Sådana stamceller är ofta mycket mer specialiserade än de embryonala stamcellerna. Därför kan man oftast bara använda dessa till just det som de är specialiserade för att göra.

Nina Hult

april 2010