Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vaccinering lönar sig

2010-01-07

– Vaccinering lönar sig nästan alltid, säger professor Kristian Riesbeck vid Medicinsk mikrobiologi på UMAS och Lunds universitet.

Genom lyckade vaccineringar har till exempel sjukdomen smittkoppor utrotats från jordens yta, och snart också polio.

Kristian Riesbeck forskar i dag för att få fram vaccin mot Haemophilus och Moraxella, bakterier som orsakar öroninflammation hos barn och luftvägsinfektioner hos vuxna. Luftvägsinfektionerna är vanligast hos patienter som lider av KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, men drabbar någon gång i stort sett alla åldersgrupper i samhället.

– Bakterierna har en fantastisk förmåga att överleva hos friska utan att ge symtom, säger han.

Men vid en samtidig virusinfektion kan de orsaka mycket besvär. I sämsta fall kan bakterierna dela sig ett par gånger i timmen och formligen explodera.

Kunskap om bakteriernas yta leder till nya vaccin

– Därför är det viktigt att vi lär oss mer om bakterierna för att sätta hårt mot hårt. Ett av målen med min forskning är kartlägga strukturer hos luftvägsbakterier som kan användas i nya vaccin, säger Kristian Riesbeck.

Som exempel ger han Synflorix, ett nytt pneumokockvaccin med protein D från Haemophilus som bärarprotein. Protein D är en originalupptäckt från Medicinsk mikrobiologi i Malmö. Vaccinet ger skydd mot både blodförgiftning och öroninflammation orsakad av pneumokocker, och har även en partiell effekt mot Haemophilus.

Det har redan introducerats i Australien och Brasilien och accepterats i några svenska landsting i Sverige. Synflorix kommer också via Bill Gates välgörenhetsfonder att bli tillgängligt för barn i tredje världen.

Infektioner stort problem

Kristian Riesbeck är oroad över infektionssjukdomar som kan drabba oss som en blixt från en klar himmel.

– Infektionssjukdomarna utgör ett av världens största problem. Lägg därtill problemet med resistenta bakterier som antibiotika inte hjälper mot, så kan ett riktigt stort hot uppstå.

HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009.