Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta

2016-10-29

Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet.

anthony_aletras_large
Anthony Aletras undersöker ett friskt foster i MR-kameran tillsammans med professor Mike Seed, Toronto och doktorand Sebastian Bidhult i bakgrunden.

En bild från en magnetkamera består enkelt uttryckt av många linjer som samlas in en i taget. Eftersom hjärtat hela tiden slår är det extra svårt att samla in just hjärtbilder, ännu mer utmanande i fosterhjärtat som slår snabbt med cirka 140 slag per minut. Hjärtats pumprörelse gör att linjerna som samlas in kommer från olika tidpunkter inom ett hjärtslag. Detta ger en suddig bild, som när du försöker fotografera ett föremål i rörelse med en vanlig kamera. Hos vuxna använder man EKG för att sortera insamlade linjer till rätt tidpunkt under hjärtslagen och därmed få en film av hjärtats pumprörelse.

Eftersom moderns EKG-signal är starkare än fostrets är detta inte möjligt vid undersökningar av fosterhjärtat. Genom att förfina avancerade MR-tekniker som idag finns tillgängliga för vuxna möjliggör forskaren Anthony Aletras avbildandet av fosterhjärtat med magnetkamera – en teknik som när den är kliniskt tillgänglig kommer förbättra diagnostik för foster med hjärtfel.

Använder likanande teknik som i mobiltelefoner

– Eftersom vi inte kan använda oss av EKG för sortering av insamlad bildinformation använder vi oss istället av en teknik som liknar den du använder när du minskar storleken på en bild genom att göra om den till JPEG-format, vanligt i dagens mobiltelefoner och kameror. Men man kan säga att vi gör det baklänges. Vi samlar in den viktigaste informationen för bilden, vilket innebär färre linjer och snabbare insamling. Därmed får vi inte problemet med suddiga bilder, berättar Anthony Aletras.

För att kompensera för avsaknaden av EKG använder gruppen istället en kontinuerlig insamling av data under cirka 15 sekunder. Genom att sedan analysera insamlade linjer med avancerade matematiska modeller fås fram om hjärtat är i fyllnadsfas eller tömningsfas. Den informationen används för att sortera linjerna rätt under hjärtslagen på ett sätt som om det funnits tillgång till vanligt EKG. Därmed kan man också skapa rörliga och skarpa bilder på hjärtat för bedömning av pumpfunktion.

Fruktbart samarbete Lund – Thessaloniki

Insamling av all data sker på MR-avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter avidentifiering skickas data sedan till Grekland där Kostas Haris står för det som kallas post-processing, det vill säga skapandet av bilden som läkaren sedan tittar på. I framtiden ska detta givetvis ske direkt på MR-kameran för att göra tekniken tillgänglig för klinisk rutin, något som idag inte är möjligt men som gruppen också arbetar med. Anthony Aletras reser mellan universiteten i Lund och Thessaloniki och ser till att samarbetet fungerar smidigt.

– Det är ett unikt samarbete mellan universitet på så sätt att man nästan inte märker att vi är så skilda åt geografiskt, säger Anthony Aletras.

Text: KATARINA STEDING EHRENBORG