Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unika avtryck i smarta ytor

2017-10-19
Ett forskarlag vid Malmö högskola har utvecklat en teknik där man molekylärt kan styra cellers rörelser i kontakt med smarta biomaterial. Forskningsresultaten har rönt stor uppmärksamhet

– Vi har lyckats imitera den dynamik som sker i naturen då verkliga celler fastnar på ytor. Med denna upptäckt kan vi både binda och frisläppa celler genom molekylär styrning, säger forskaren Guoqing Pan.

Möjliga användningsområden för den nya tekniken är reparation av skadade vävnader, stamcellsbaserad medicin och möjligheten att fånga cirkulerande tumörceller i kroppen.

I experiment har man gjort avtryck av en epitop, en kort peptidsekvens (en mycket liten proteinbit), på en specialdesignad och artificiell bioyta. Därefter har man låtiten RGD-baserad peptid – som är en trigger för celladhesion – vidhäfta till ytan. På detta sätt exponeras RGD-sekvensen och känns igen lättare av cellerna. Genom tillsats av epitopen möjliggörs molekylärt utbyte så att cellerna både kan landa och lämna ytan.

Unik metod

I  nästa forskningsfas avser Guoqing Pan och hans forskarteam att istället för peptider undersöka möjligheten att skapa liknande reversibla rörelser och avtryck med korta DNA-kedjor.
Projektet, som går under namnet MIP4CELL, drivs under ledning av Börje Sellergren, professor vid Malmö högskola.

– Det saknas i dag effektiva metoder för att kontrollera cell- och vävnadsodling. Det här är en unik och mild metod som kan få stor betydelse för regenerativ- och stamcellmedicin i framtiden, säger Börje Sellergren.

Text: MAGNUS ERLANDSSON

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö högskola

Blodbild: Colourbox