Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tydlig koppling mellan blodgrupp och sjukdomsrisk

2021-05-20
Martin Olsson står på labbet. Bakom honom syns en labbänk och hyllor med glasflaskor på. Han är klädd i en mörkblå kavaj och en ljus skjorta utan lips. han har kort brunt hår och bär glasögon
En studie på fem miljoner svenskar visar tydliga samband mellan patientens ABO-blodgrupp och 49 sjukdomar. Bakom studien står forskare vid KI tillsammans med Martin L Olsson vid Lunds universitet och Region Skåne. Foto: Kennet Ruona.

Blodgruppen kan öka risken att få blodproppar men även en viss typ av cancer och högt blodtryck under graviditeten. En studie på fem miljoner svenskar visar tydliga samband mellan patientens ABO-blodgrupp och 49 sjukdomar.

Det visar ny forskning från Karolinska institutet och som gjorts i samarbete med forskaren Martin L Olsson vid Lunds universitet och Region Skåne.

Forskningen visar på kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar, högt blodtryck under graviditeten och viss typ av cancer.

– Tydligast är att blodgrupp O skyddar mot olika former av blodproppssjukdom. Ett nytt fynd är att blodgrupp B ser ut att ha en skyddande effekt mot njursten, säger Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Medicinsk service i Region Skåne.

Han är även biträdande handledare för doktoranden Torsten Dahléns projekt vid Karolinska institutet.

I projektet kopplas stora databaser samman för att skaffa ny kunskap. I analysen ingår data från hela fem miljoner svenskar och över tusen sjukdomar. För cancer var den tydligaste effekten att blodgrupp A utgör en riskfaktor för cancer i bukspottskörteln.

Studien gör det också tydligt att kvinnor med blodgrupp O i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten.

– I framtiden är jag rätt övertygad om att många fler kopplingar mellan sjukdom och blodgrupper kommer fram. I den här studien har vi bara tittat på två av de över 40 blodgruppsystem som finns, fortsätter Martin L Olsson.

Avgörande för säker diagnostik

Att identifiera vilken blodgrupp en person har är avgörande för säkra blodtransfusioner och transplantationer. Detta har också använts vid diagnostik av en del sjukdomstillstånd.

Med mer kunskap kan profilering av blodgrupper användas för att förstå mer om sjukdomsmekanismer. I framtiden kanske detta till och med kan bli en del av den samlade bedömningen av patientens benägenhet att utveckla en viss sjukdom.

Vetenskaplig artikel:

An agnostic study of associations between ABO and RhD blood group and phenome-wide disease risk

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Region Skåne

Ingångsbild blodpåsar: Colourbox