Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tumörcellers egenskaper avgör prognosen

2017-10-24

Lisa Rydén installerades som professor i kirurgi den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Bröstcancer utgör 30 procent av alla elakartade tumörsjukdomar som drabbar kvinnor i Sverige. Sjukdomen har idag en utmärkt prognos tack vare tidig diagnostik och förbättrad läkemedelsbehandling. Min avhandling publicerades 2004 och identifierade egenskaper hos brösttumörer, egenskaper som var kopplade till effekten av återfallsförebyggande läkemedelsbehandling och patientens prognos. Genom att kombinera analyser av tumöregenskaper med information om individuella patienters sjukdomsförlopp tillägnade jag mig under min doktorandtid ett translationellt vetenskapligt förhållningssätt, dvs. ett nära och ömsesidigt utbyte mellan forskning och konkreta vårdfall.

2008 blev jag docent i kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund efter fördjupade studier av tumöregenskaper som är av betydelse för valet av återfallsförebyggande läkemedelsbehandling. Forskningen erhöll anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och jag kunde därefter etablera min egen forskargrupp. Mitt fortsatta forskningsintresse har ökat förståelsen för hur tumörcellers egenskaper kan ändras vid spridning av sjukdomen till lymfkörtlar, blodbana och dottertumörer, och den har möjliggjorts genom stöd från Cancerfonden och Vetenskapsrådet. Forskningen kan bidra såväl till att identifiera patienter med god prognos, där kirurgisk och medicinsk behandling kan begränsas, som till att hitta patienter med aggressiva tumörer som kräver en mer intensiv behandling.

Ett forskningsprojekt handlar om att kunna hitta spår av tumörsjukdomen i ett vanligt blodprov genom att identifiera cirkulerande tumörceller. I framtiden hoppas jag att molekylära analyser av dessa celler kan användas för att skräddarsy läkemedelsbehandling och att resultaten även kan bidra till ökad förståelse för vilka egenskaper hos tumören som främjar spridning av bröstcancersjukdomen. Mitt arbete belönades 2016 med Nordiska medicinpriset.

Text: LISA RYDÉN

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.