Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tro på personers förmåga att arbeta

2019-10-14
iStock/Jirsak

För personer med psykisk ohälsa kan vägen till ett fungerande arbetsliv vara lång och krokig. En ny avhandling från Lunds universitet ringar in vad som krävs för att göra arbetslivet möjligt för personer med psykisk ohälsa: Hopp och tro på personens förmåga att arbeta.

Att arbeta personcentrerat och öka kunskapen om psykisk ohälsa bland både arbetsgivare och dem som jobbar med arbetsrehabilitering. Ett förbättrat samarbete mellan de olika aktörerna är också ett måste.

Läs hela artikeln på Lunds universitets hemsida