Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tre diabetes- forskare berättar om sin forskning

2013-09-20

Tina Rönn: Mekanismerna bakom träningens hälsosamma effekter

I epigenetik studeras de molekyler som fäster till vårt medfödda dna och påverkar hur generna ska tolkas. Molekylerna påverkas av vår livsstil, kost och motion. Ny forskning visar att träning förändrar molekylernas uttryck i fettväv och ger en förklaring till träningens hälsosamma effekter.

Linda Ahlkvist: Skyddar inkretinhormoner vid prediabetes?

Inkretiner är hormoner som utsöndras från tarmen när man äter. Forskaren Linda Ahlkvist studerar inkretinhormonernas effekt på sjukdomsförloppet före insjuknande i typ 2 diabetes.

Bilal Omar: DPP-4-hämmare och insulinsekretion

Många diabetespatienter tar ett läkemedel som heter DPP-4-hämmare, för att öka utsöndringen av insulin, den sk insulinsekretionen. Forskaren Bilal Omar berättar att man undersökt mekanismerna bakom hur dessa DPP-4-hämmare fungerar, såväl i djurförsök som på människor och att man nu överväger om inte patienterna skulle ta medicinen i ett tidigare stadium av sjukdomen.

Filmerna är tidigare publicerade på Diabetesportalen, 16 september 2013