Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning och idrott i ett livsperspektiv

2013-03-15

Jan Lexell installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Att komma tillbaka till ett bra liv efter en skada eller sjukdom i hjärna, ryggmärg, nerver eller muskler kan vara en stor utmaning för både den drabbade och dennes närstående. I många fall behövs lång kontakt med ett rehabiliteringsteam och olika insatser som underlättar anpassningen till det nya livet.

En viktig del i rehabiliteringen är träningen, som måste vara rätt upplagd, ges i rätt mängd, i rätt tid och i rätt miljö. Idag känner vi väl till betydelsen av träning och idrott i ett livsperspektiv. Men, det behövs mer forskning om när, var och hur träningen ska ske för att ha bäst effekt hos personer med neurologiska funktionshinder.

Min forskning handlar om att studera effekterna av olika former av träning, hur träning och andra rehabiliteringsinsatser efter en skada eller sjukdom förbättrar personernas delaktighet i samhället och ökar livstillfredsställelsen, samt hur åldrandet påverkar ett livslångt funktionshinder.

Personer med hjärnskada, ryggmärgsskada eller neurologisk sjukdom deltar, och projekten genomförs tillsammans med mina medarbetare inom rehabiliteringen som är läkare, sjuksköterska, neuropsykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Styrketräning vid Rehabiliteringsmedicin Orup
Styrketräningsstudie vid Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus Lund.

Målet med vår forskning är att utveckla rehabiliteringen så att personer med neurologiska funktionshinder kan uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Träning i ett livsperspektiv har också betydelse som friskvård för funktionshindrade. Vi undersöker vad som underlättar och försvårar för personer med neurologiska skador och sjukdomar att vara fysiskt aktiva.

I framtiden planerar vi även att studera idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning. Målet är att träning och idrott ska bli mer tillgängliga för alla med ett funktionshinder, och därmed bidra till att man kan leva ett bra liv.

Text: JAN LEXELL

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 mars 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.