Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning motverkar huvudvärk hos unga flickor

2014-09-03

Upp till var femte tonårstjej lider av spänningshuvudvärk. Birte Tornøe vid Lunds universitet har funnit ett samband mellan frekvent huvudvärk, kondition och muskelstyrka.

I Birte Tornøes forskning har målgruppen främst varit flickor mellan 9 och 18 år med huvudvärk i genomsnitt 20 dagar i månaden.

Resultatet av studien visar att dålig kondition och svag muskelstyrka i skuldermuskulaturen ökar risken för huvudvärk, men att styrketräning av skuldernas muskler tre gånger i veckan kan reducera antal huvudvärksdagar.

ont i huvudet
Foto: Matton

– Ungdomar med ont i huvudet drar sig tillbaka och undviker aktiviteter, kan ha svårt att koncentrera sig på skolarbetet, är trötta och stannar kanske hemma från skola, säger Birte Tornøe, doktorand vid Lunds universitet och fysioterapeut vid Herlevsjukhuset i Köpenhamn.

Stress och spänningar i nacke och skuldror

Anledningen till spänningshuvudvärk är inte helt känd, men den kan utlösas av stress och i viss mån spelar spänningar i nacke och skuldror in.

Huvudvärksgruppen kan delas in i de med frekvent huvudvärk då man har ont upp till 14 dagar i månaden, samt kronisk huvudvärk då man har ont varannan eller varje dag i minst tre månader.

– Om man märker att ens tonåring ofta klagar på huvudvärk är det viktigt att en läkare först och främst utesluter att det ligger en allvarlig sjukdom bakom. Därefter bör man titta på livsstilsfaktorer som sömn, kost, skärmtid och träning, menar Birte Tornøe.

Höja pulsen en timme per dag

Birte Tornøe betonar vikten av att vara fysisk aktiv. Enligt WHO´s riktlinjer så ska unga röra sig minst en timme varje dag på ett sätt som är pulshöjande. Utöver det bör de utöva en sport minst tre gånger i veckan.

– Den ungdomskultur vi har nu med mycket skärmtid och inaktivitet påverkar kroppen negativt. Det är ett hälsoproblem som alla föräldrar behöver ta ställning till – inte bara de som har ungdomar med huvudvärk. Vi behöver mer forskning för bättre träningsprogram för hur vi kan förebygga huvudvärk och få ett mer aktivt liv. Det är viktigt med aktiv balans i livet för att förebygga sjukdomar- avslutar Birte Tornøe.

Text: ÅSA HANSDOTTER