Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tonårssjukdom kan sätta spår i vuxenlivet

2010-11-02

Anorexia nervosa medför ökad risk för depression, även många år efter det att ätstörningen upphört. Det visar ett forskningssamarbete mellan Lund och Göteborg.

Hopkrupen flicka
Foto: Matton

I en studie startad 1985 har man följt 48 kvinnor och tre män som drabbades av tonårsanorexi innan de fyllt 18 år. Parallellt har man studerat en exakt lika stor jämförelsegrupp med friska personer. Tre återträffar har gjorts med samtliga i studien, de två senaste när personerna var i genomsnitt 24 år respektive 32 år gamla.

Många deprimerade

När de var 24 år var fem personer som haft ätstörningar sjuka i depression, jämfört med två i kontrollgruppen. Åtta år senare, när de var i genomsnitt 32 år, var elva personer i ”ätstörningsgruppen” deprimerade – mer än dubbelt så många som tidigare – jämfört med fortsatt endast två personer i kontrollgruppen. Dessutom hade hela 50 av 51 personer i ”ätstörningsgruppen” någon gång drabbats av en depression, jämfört med 16 i kontrollgruppen.

– Det är en signifikant skillnad som visar att anorexia nervosa i många fall leder till depression, säger professorn i barn- och ungdomspsykiatri i Lund, Maria Råstam.

Påfrestande med etablering i vuxenlivet

Att mer än dubbelt så många i ätstörningsgruppen insjuknat i depression vid senaste återträffen, jämfört med vid träffen åtta år tidigare, har hon en förklaring till.

– Det är tydligt att de vid den tidigare återträffen, vid 24 års ålder, ännu inte etablerat sig i vuxenlivet. Vid 32 års ålder hade däremot alla exempelvis flyttat hemifrån och provat på arbetslivet.

Mer sårbara

Studien visar att så många som en fjärdedel av de 51 personerna i ätstörningsgruppen inte klarade av att arbeta eller studera när de i genomsnitt var 32 år, trots att bara tre av dem hade fortsatta ätstörningar. De var antingen långtidssjukskrivna eller sjukpensionärer.

– I vår studie har vi inte tittat närmare på det här, men andra studier visar att personer i den här situationen är mer sårbara, känsligare för stress och har svårare att ställa om vid olika händelser i livet, säger Maria Råstam.

Viktigt att följa upp

– Är man en sådan person kan anorexia nervosa vara den första psykiatriska sjukdom man möter i livet. Den kan sedan följas av tvångssyndrom och tydliga depressionsperioder.

Maria Råstam vill dock understryka att de flesta i studien trots allt blivit fria från sina ätstörningar och inte lider av några depressioner.

– Men det är viktigt att vi remitterar de här personerna till vuxenpsykiatrin och fortsätter följa dem när de blivit kvitt sina ätstörningar, säger hon.

Text OLLE DAHLBÄCK