Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidig och intensiv habilitering hjälper förskolebarn med autism

2017-09-28
Foto: istock.com/ChristianNasca

Den som har autism tolkar saker som händer på ett annat sätt än andra. Det kan vara svårt att ta in mycket information och att umgås och kommunicera med andra. Nils Haglund har i sin avhandling ”Autism in children. The importance of early detection and intervention” visat att förskolebarn med autism som ges möjlighet att delta i ett mångsidigt, intensivt habiliteringsprogram kan påverkas positiv avseende autismsymtom.

– Vi såg att det gör skillnad att vara med i ett program, även för barn med svår autism och samtidig utvecklingsstörning. Det är en grupp som man tidigare sett är svår att hjälpa, men den intensiva habiliteringen kunde påverka och lindra, berättar Nils Haglund, leg psykolog, utvecklingsledare autism, Barn- och ungdomshabiliteringen Region Skåne.

Resultaten pekar på fördelar med intensiv insats

I studien erbjöds alla som ville en möjlighet att delta i det intensiva programmet. De som tackade nej deltog fortfarande i de sedvanliga habiliteringsinsatserna (så kallade riktade insatser) och blev kontroll-/jämförelsegrupp.

– Det hade inte varit etiskt att randomisera barnen så att hälften skulle bli utan möjlighet till behandling. Därför är det en svaghet i studien, de som tackade ja till att delta kanske också hade mer stöd omkring sig. Men det visade sig att de som tackat ja var oftare familjer med barn med svårare former av autism, och trots detta var det tydligt att interventionsgruppen klarade sig bättre. Resultaten är så pass starka att vi ändå tror på att en intensiv insats är viktig och ger positiva förbättringar vad gäller autismsymtom.

Avhandlingen betonar vikten av att upptäcka autism hos barn i tidig ålder. Det är viktigt att sprida kunskap om hur autismsymtom uppträder i olika åldrar och det finns ett behov att integrera barnhälsovården i den etablerade vårdkedja som redan finns. Tidig diagnos och anpassade interventionsprogram är viktiga ur såväl ett personligt- som ett samhällsperspektiv.

Text: KATARINA EHRENBORG

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.