Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidig diagnostik och ny behandling vid cancer i bukspottkörteln

2014-09-26

 Ett enkelt blodprov i ena armen avslöjar om en patient har en tidig cancer i bukspottkörteln. Tidig upptäckt ökar också möjligheten att tumören inte hunnit sprida sig till andra organ och att ett kirurgiskt ingrepp kan förlänga patientens liv, eller i bästa fall, bota denne helt. Det är en framtidsversion som några forskare i Lund tror kan bli verklighet.

daniel_ansari_och_roland_andersson_large

Cancerforskarna Daniel Ansari och Roland Andersson. Bild: Olle Dahlbäck

– Vi har funnit ett antal proteiner som tillsammans kan skilja ut cancer från andra sjukdomar i bukspottkörteln och friska kontroller. Får vi samma resultat när vi utvärderar det i ett större patientmaterial kan det här bli verklighet på klinikerna, säger Daniel Ansari, doktorand vid Lunds universitet, som idag disputerar på ”Pancreatic Cancer – Early Detection, Prognostic Factors and Treatment”.

Forskarna har i laboratoriet dessutom testat 76 olika substanser av epigenetiska läkemedel, som tidigare bland annat använts i forskning om malaria och epilepsi. En av dem har visat sig ha en kraftigt bromsande effekt på cancertumörer i bukspottkörteln. Substansen gjorde dessutom ett cellgift effektivare.

– Vi har gjort det här på cellnivå, men skulle vi få samma resultat i djurförsök kan det på sikt leda till studier på patienter.

 Fjärde vanligaste orsaken till död i cancer

Cancer i bukspottkörteln är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer. Bara lungcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer skördar årligen fler liv i Sverige.

– Problemet är att sjukdomen ger så få symptom i ett tidigt skede. Hos 85 procent av patienterna har cancern redan hunnit sprida sig till andra organ när de får diagnosen. Kan vi hitta de här tumörerna tidigt, innan de hunnit sprida sig i kroppen, är mycket vunnet.

Hos de flesta patienterna är gulsot, då ögonvitor och hud färgas gula och urinen blir mörk, ett tidigt kännetecken för cancer i bukspottkörteln, liksom viktnedgång och smärtor i övre delen av buken och i ryggen.

Samtidigt som Daniel Ansari försvarar sin avhandling samlas ett 60-tal kirurger och forskare från hela Skandinavien i Lund. Fokus är bland annat cancer i bukspottkörteln.

– Den här cancern har en dyster prognos. Femårsöverlevnaden är så låg som fem-sex procent, säger Roland Andersson, professor och specialist på cancer i bukspottkörteln.

– Den forskning vi bedriver i Lund idag ska vi bygga vidare på, och det här mötet ger förutsättningar för att skapa effektiva nätverk för tidigare diagnos och en mer riktad behandling.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet 25 september 2014