Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidig diagnos av havandeskaps- förgiftning räddar liv

2011-11-29

Skånska forskare har tagit fram en diagnosmetod, men också en möjlig förklaring till och behandling av havandeskapsförgiftning. För det belönas de nu med Athenapriset 2011, skriver Dagens Medicin i sin nätupplaga

gravid kvinna undersöks med ultraljud

Foto: Dreamstime

Globalt orsakar havandeskapsförgiftning många dödsfall. I länder med bra mödravård är dödsfall ovanliga men en allvarlig havandeskapsförgiftning kan leda till för tidig födsel med alla risker som det medför.

– Mycket forskning återstår, men projektet har stor potential, säger Stefan Hansson, professor och överläkare vid prenatalavdelningen på kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, till Dagens Medicin.