Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema endometrios: Var tionde kvinna lider av endometrios

2016-08-18

Endometrios är en kronisk sjukdom som oftast – men inte enbart – drabbar kvinnor i fertil ålder. De vanligaste symtomen är mensont, men patienterna kan även lida av djup samlagssmärta. I den här artikeln fokuserar vi på smärtproblematiken vid samlag.

light-sky-beach-sand

Det är inte helt klarlagt varför en del kvinnor utvecklar endometrios. Den vanligaste teorin går ut på att i samband med menstruation läcker en del av blodet ut i bäckenhålan, vilket kan leda till att celler från livmoderslemhinnan börjar växa på andra organ. Endometrios drabbar en av tio kvinnor och av dem behöver ungefär 20 procent medicinsk eller kirurgisk behandling.

– I början har man ont ungefär samma tid under menscykeln, men om man gått med sjukdomen under en längre tid kan man till slut få smärta varje dag, berättar Johanna Nordengren, överläkare vid Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus. Hon ser en ökning av kvinnor som behöver behandlas för endometrios och poängterar hur viktigt det är att sjukdomen diagnosticeras.

Tidig behandling motverkar kronisk smärtproblematik

– Det går att behandla, och ju tidigare desto bättre eftersom man då kan förhindra långdragna smärttillstånd som kan utvecklas till att bli kroniska. I första hand ges kombinerade p-piller, eller minipiller, säger Johanna Nordengren.

Även om man bara kan bekräfta endometrios med hundra procents säkerhet genom att ta ut misstänkta endometrioshärdar och analysera dessa, så kan man med ultraljud se tecken på sjukdomen.

– Vi måste också alltid utesluta att det inte handlar om något annat som orsakar smärtan, till exempel andra slags cystor på äggstockarna eller vissa tarmsjukdomar, säger Johanna Nordengren.

”Medvetenheten om endometrios skrämmande dålig bland gynekologer”

Lil Valentin är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, undersöker kvinnor med misstänkt endometrios med ultraljud. Sedan 2012 använder hon en framgångsrik metod, där hon interagerar med patienten samtidigt som hon genomför undersökningen.

lil_valentin_small
Lil Valentin

– Jag letar efter förändringar i livmodern och på äggstockarna som kan tyda på endometrios, och kan genom att kommunicera med patienten under undersökningen utröna om förändringarna är ömmande och kan förklara patientens smärta. Det blir helt annorlunda än om man enbart tittar på en statisk bild.

Men det är inte lätt att hitta förändringarna.

– Medvetenheten om endometrios är skrämmande dålig bland gynekologer i allmänhet. Och ska man hitta förändringar med ultraljud måste man känna till vad man ska leta efter. Många vet inte att det kan finnas utbredda förändringar i tarmen och i urinblåsan, utan tror att det bara handlar om cystor i äggstockarna. Den undersökningen vi gör med ultraljud är suverän och borde användas mer i vården vid misstänkt endometrios, säger Lil Valentin.

Kan utvecklas till vaginism om man inte får hjälp i tid

När förändringarna inte syns på ultraljud kan det i vissa fall bli nödvändigt att laparoskopiskt undersöka patienten.

– Men vi är försiktiga med att göra laparoskopi eftersom varje operation riskerar att ge sammanväxningar i buken, som i sin tur kan förvärra problemen. En kombination av sjukhistoria, gynundersökningar och ultraljud kan många gånger klarlägga om det är endometrios eller inte. Man måste inte göra laparoskopi för att starta med hormonbehandling, säger Johanna Nordengren.

Ett stort problem är den tid det tar innan kvinnor får diagnosen.

– Många går flera år med smärtor, vilket kan orsaka att det blir fler knutar att lösa upp. Även om man inte haft det innan kan man utveckla vaginism. Därför är det viktigt att sjukdomen uppmärksammas, så att både vården och kvinnor blir mer medvetna om att smärtan inte är normal. Man ska också veta att långt ifrån alla som har svår menssmärta eller djup samlagssmärta har endometrios, säger Johanna Nordengren.

Samlagssmärtan ofta i skymundan

Endometriospatienter har ofta svåra och långdragna smärttillstånd. Men trots att många av dem även lider av samlagssmärtor, är det inte alltid den kommer i fokus.

– Tyvärr. Det handlar om att man måste få bukt med annan smärta först. Många av de här patienterna är märkta av sin endometrios. På ett sätt önskar jag att de sökt hjälp även för samlagssmärta och att de berättar om den aspekten för sin läkare.

Förr upptäcktes endometrios ofta i samband med barnlöshetsutredningar. Det händer fortfarande. Men Johanna Nordgren tror att kvinnor i högre utsträckning idag vill veta varför det gör ont, och därför söker fler vård. Däremot kan den glidande övergången mellan vad som är normal menssmärta och vad som är onormalt vara svårt att veta.

– Det hade varit lättare om vi med enkel diagnostik kunnat diagnosticera. Drömmen hade varit att kunnat ta cellprov vävnadsprov i längre upp vid livmodern, eller om vi med hjälp av ett blodprov kunde konstatera endometrios.

Johanna Nordgren har haft som uppdrag att ta fram ett vårdprogram för Region Skåne för de kvinnor som drabbas av endometrios.

– Socialstyrelsen arbetar nu också med att ta fram riktlinjer för hur man ska behandla den här patientgruppen, vilket på sikt kommer att förbättra vården för de som drabbas.

Av: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad i juni 2016 i samband med utginingen av tematidningen Det sexuella livet – lust eller lidande