Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Täppt näsa försämrar sömnen och minskar livskvaliteten

2018-05-30

Alla som varit förkylda känner igen att en täppt näsa påverkar sömnkvaliteten och en kronisk nästäppa kan också leda till sänkt livskvalitet. Maria Värendh har i sin avhandlingundersökt sambandet mellan nästäppa och olika aspekter av sömn hos polyppatienter samt hos patienter med sömnapné (andningsuppehåll).

Maria Värendh, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus inom öron, näsa, hals och ST-läkare inom audiologi. Foto: Jenny Karlsson

– Vi såg att patienter med polyper i näsan hade försämrad sömnkvalitet som förbättrades av kirurgi, berättar Maria Värendh, specialistläkare inom öron, näsa, hals och ST-läkare inom audiolog

Patienter som lider av sömnapné behandlas i första hand med PAP, positive airway pressure (tidigare var luftflödet kontinuerligt och behandlingen kallades då CPAP). Vid PAP-behandling sover patienten med en mask som via ett luftflöde håller luftvägarna öppna. Det har länge funnits en klinisk föreställning om att patienten som ska behandlas med PAP måste ha en välfungerande näsandning innan behandlingsstart. Det har också spekulerats att själva PAP-behandlingen ger upphov till nästäppa.

Maria Värendh skriver själv om sin forskning: Så påverkar operation nattsömnen vid näspolyper

– Vi undersökte den täppta näsans betydelse för sömnapné-patienters sömn- och livskvalitet och inverkan av PAP-behandling, vid behandlingssart samt två år senare. Cirka 35 procent av patienterna hade besvärande nästäppa innan de startade behandlingen. Dessa patienter upplevde mer dagtrötthet, sömnstörningar och nedsatt livskvalitet jämfört med sömnapné-patienterna utan nästäppa. Två år efter behandlingsstart med PAP upplevde patienterna mindre subjektiv nästäppa, vilket också kunde mätas objektivt. Tvärtemot vad man trott tidigare så gav alltså PAP inte nästäppa utan snarare minskade nästäppan, speciellt hos patienter med små inre näsdimensioner. Detta är viktig information till patienter som skall starta PAP behandling, och kan motivera patienterna till att fortsätta behandlingen.

Till avhandlingen: Impaired nasal patency and sleep disturbances – prevalence, quality of life, and treatment

Text: KATARINA EHRENBORG