Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

2019-01-16

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för den som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar forskning vid Malmö universitet.

—Jag har länge forskat om kronisk ansiktssmärta och bland dessa patienter, visar forskning, finns en överrepresentation av att ha utsatts för sexuella övergrepp och andra övergrepp, säger Eva Wolf, övertandläkare och docent i endodonti vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Försämrad hälsa och munhälsa

—Studier visar även att människor som utsatts för sexuella övergrepp oftare har försämrad hälsa och munhälsa, har större risk för missbruk och för tidig död, säger Eva Wolf.

Även bland patienter med tandvårdsrädsla finns en överrepresentation för att ha utsatts för övergrepp.
—Vi vet att personer som utsatts för övergrepp och personer med tandläkarskräck ofta uteblir, ringer återbud i sista stund och ibland lämnar behandlingsrummet. Man vet också att minnet av övergreppet kan yttra sig som kroppsliga uttryck.

I den nu pågående studien ingår 13 personer som alla har utsatts för sexuella övergrepp och som har erfarenhet att dessa minnen visat sig vid besök i tandvården. Eva Wolf utgår från tre huvudfrågor: Kan du berätta så detaljerat som möjligt om ett eller flera besök i tandvården när du blir påmind om övergreppet? Hur upplever du att din munhälsa påverkats av övergreppet? Hur har din allmänna hälsa och livet i övrigt påverkats av övergreppet?

Maktlöshet

Wolf menar att hon egentligen enbart börjat analysera svaren på den första frågan där hon kan se vissa tendenser.
—Att sätta sig i en behandlingsstol är att underkasta sig vad tandläkaren anser att man bör göra i munnen. De jag intervjuat upplever ofta samma maktlöshet som i den tidigare övergreppssituationen. De påminns inte bara om övergreppet utan vissa upplever till och med att övergreppet upprepas. Det kan vara en anledning till att de flyr eller vill undvika att komma till tandläkaren. Vi vet sannolikt mer när studierna är helt klara.

Behövs en självinsikt hos tandvården

Eva Wolf menar att tandvården generellt har bra rutiner för personer med tandläkarskräck. Däremot, menar hon, krävs eventuellt ytterligare något för denna grupp så att tandvårdsbesöket inte bidrar till traumat. Det finns ett nationellt fokus på arbete mot våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med Socialstyrelsen precis avslutat ett regeringsuppdrag under 2016-2018 med att ge nationellt och regionalt kompetensstöd.

Numera har Folktandvården i Skåne också antagit och utvecklat möjligheten för tandvårdspersonal att ställa frågor om övergrepp.
— När det gäller just patienter som utsatts för sexuella övergrepp tror jag det behövs en självinsikt och kritisk granskning av hur tandvården fungerar, säger Eva Wolf.  Det kan handla om maktförskjutning att låta patienten uppleva kontroll. Man måste också sannolikt vara väldigt noga med att inte överträda patientens gränser.

Den tvärvetenskapliga studien där både filosofiska och psykologiska aspekter ska tas till vara, går nu vidare genom fördjupade analyser.

Text: HELENA SMITT
Genre-bild: istock.com/Sturti

Artikeln är tidigare publicerad på Malmö universitets hemsida.


Foto: www.istock.com/franckreporter

Läs mer om forskning som rör tänder och mun i temat Tandhälsa

Munhälsan påverkar hela kroppens hälsa och även vår livskvalitet. I en serie artiklar och ett poddprogram kan du läsa mer om forskning vid Malmö universitet som rör munnen och våra tänder.