Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ta hjälp av kroppens eget försvar

2014-01-09

Nya sätt att möta infektioner är viktiga med tanke på den ökade resistensen mot antibiotika. Forskare i Lund har studerat en bakteriedödande kroppsegen liten proteinmolekyl, midkine, som finns i huden och lungorna. Förhoppningen är att den ska kunna utvecklas till läkemedel för bekämpning av infektioner.

Midkine, MK, är en bakteriedödande kroppsegen peptid (liten proteinmolekyl). MK finns hos många olika arter, bl.a. hos möss, fiskar och grodor. Hos människor finns MK i huden och lungorna, ytor som ständigt utsätts för bakterier och svampar som kan skapa infektioner.

Lungmedicinaren Sara Nordin har studerat midkine. Hon visar i sin avhandling att produktionen av MK ökar vid inflammation. Vissa sjukdomstillstånd, som cystisk fibros, ändrar dock MKs aktivitet så att molekylen tappar en del av sin bakteriedödande förmåga. Genom fortsatt forskning skulle Midkine kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av infekterad hud, hoppas Sara Nordin. En annan strategi kunde vara att stimulera kroppens eget försvar så att mer och bättre fungerande MK produceras. Nya sätt att möta infektioner är viktiga med tanke på den ökade resistensen mot antibiotika.

Läs mer om Sara Nordins forskning (länk till svensk sammanfattning av avhandlingen)

Läs även: Tror på kroppens eget antibiotikum

Text: Ingela Björck