Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sverige pionjär på att förebygga kontaktallergier

2010-01-07
Kontaktallergier
Professor Anders Bruze undersöker mögelgifter i skor. Foto: Jimmy Wahlstedt

Kontaktallergier kan bli så svåra att de leder till kroniska problem och sjukskrivningar.  Men det går att framgångsrikt förebygga allergierna, berättar professor Magnus Bruze vid Lunds universitet och Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på UMAS .

Vid tunnelbygget under Engelska kanalen insjuknade 100-tals av byggnadsarbetarna i kontaktallergier. De fick eksem av kromet i cementen. Eksemen gav stora problem – somliga arbetare hade eksem över hela kroppen även sedan de slutat arbeta.

– Men när Öresundsförbindelsen byggdes några år senare drabbades inte en enda av de danska och svenska arbetarna. Det beror på att Sverige och Danmark har en lag som kräver att cementen ska innehålla järnsulfat som gör det farliga kromet ofarligt, säger Magnus Bruze.

I detta lyckade förebyggande arbete framhåller han speciellt de insatser som gjorts av professor Sigfrid Fregart vid USiL och yrkeshygieniker Birgitta Gruvberger vid UMAS.

– De var först att se de enorma konsekvenserna för individerna.

Mögelgift i möbler och kläder

Magnus Bruze har också ett modernare exempel, mögelgifterna i vissa möbler som tillverkats i Kina.

– I Finland fanns några fall av eksem där den enda gemensamma nämnaren visade sig vara en vilstol gjord i Kina. I England blev tusentals människor drabbade av motsvarande svåra eksem, en kontaktallergi. Här visade sig den gemensamma nämnaren vara soffor som försetts med antimögelmedlet Dimetylfumarat, förklarar han.

I denna upptäckt spelade Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid UMAS Hudklinik stor roll, tillsammans med BBC:s konsumentprogram.

I det fortsatta arbetet har avdelningen i Malmö konstaterat att samma antimögelgift finns i skor sålda i Spanien. I något fall har även ridhjälmar sålda i Sverige visat sig innehålla ämnet. EU tog i våras ett beslut om att förbjuda ämnet.

– Problemet med kontaktallergin orsakad av kromcementen tog femtio år att åtgärda. Här gick det snabbt, på mindre än ett år! framhåller Magnus Bruze.

Text: HANS -GÖRAN BOKLUND

Artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009

Kontaktallergier
Professor Anders Bruze undersöker mögelgifter i skor. Foto: Jimmy Wahlstedt