Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svårt men inte omöjligt för manliga njurpatienter att få barn

2016-05-30

För några årtionden sedan var njursjuka människor i sämre skick än idag. Nu har behandlingen förbättrats, så att yngre njurpatienter känner sig mycket friskare och ofta vill bli föräldrar. Detta är svårt men inte omöjligt, visar njurläkaren Dag Ockersten.

Dag Eckersten har i sitt avhandlingsarbete undersökt befruktningsförmågan hos män som behandlas med dialys eller har fått en transplanterad njure. Detta har inte undersökts så mycket i tidigare forskning.

Spermakoncentrationen är lägre

– Det finns några gamla studier, men de är inte längre relevanta, eftersom behandlingen av njursjuka är så mycket bättre numera. Idag kan människor må riktigt bra även med avancerad njursjukdom. De kan arbeta och leva ett i huvudsak normalt liv, och då är det inte konstigt att de ibland också vill bli föräldrar, säger han.

En av Dag Eckerstens studier visar att spermakoncentrationen är lägre än normalt hos njurpatienterna, även hos dem som har en måttligt försämrad njurfunktion. I andra studier har han undersökt nivåerna av olika könshormoner. Studierna visar att patienterna också hade lägre nivåer av det viktiga hormonet AMH. Efter en njurtransplantation förefaller värdena av AMH förbättras, dock först en ganska lång tid efter transplantationen.

Kvinnans fertilitet spelar in

Studierna visar sammanfattningsvis att det lär vara svårare för män med njursjukdom att få barn. Svårare – men inte omöjligt.

– Möjligheten att få barn beror ju inte bara på mannen utan också kvinnan i ett par. Om kvinnan är mycket fertil kan det uppväga en lägre fertilitet hos mannen, så att de aldrig får några problem, säger Dag Eckersten.

Han råder njursjuka män som vill bli pappor att först försöka på vanligt sätt i ungefär ett år. Om det inte lyckas, så kan paret göra en infertilitetsutredning och sedan eventuellt få hjälp med någon typ av provrörsbefruktning.

Text: Ingela Björck

Foto: Privat