Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studie spårar pandemins spridning i Sverige

2021-06-17Gratisappen COVID Symptom Study hjälper studien med samma namn att i pandemitider bidra med kunskap om virusets komplexitet och framfart.

– Det har blivit mer än vad jag hoppades på än när vi lanserade studien. Deltagare runt om i Sverige har engagerat sig och lagt en minut om dagen på att svara på frågor kring sin hälsa, berättar Maria Gomez professor i fysiologi vid Lunds universitet.

Frivilliga vuxna personer bosatta i Sverige har sedan i april 2020 kunnat rapportera dagligen hur de mår. Analyser av dessa data kan sedan användas för att se i vilka delar av landet som smittan är hög, hur fort viruset sprids och vilka faktorer som ökar risken för att bli allvarligt sjuk. Redan första veckan som appen fanns tillgänglig registrerade sig 100 000. Idag är man uppe i 208 000 deltagare och är i särklass den största epidemiologistudien genom tiderna i Sverige.

Utöver information om ålder, kön, vikt, rökning, diabetes, cancer och blodgrupp har deltagaren fått rapportera om hur man mår.

– Det finns även en fritextruta där deltagaren själv får beskriva sitt mående och där har vi kunnat fånga in nya symptom. Precis i början på pandemin när vi inte visste så mycket om covid-19 fångade appen i Storbritannien upp nedsatt lukt- och smaksinne, berättar Maria Gomez.

Och det är just i Storbritannien allt tog sin början. Appen utvecklades för flera år sen av det brittiska hälsoföretaget ZOE Global Ltd i samarbete med forskare på King’s College London för att studera livsstilsmönster. Våren 2020 gavs lundaforskarna i samarbete med forskare vid Uppsala universitet grönt ljus och etiskt tillstånd att kostnadsfritt använda appen för att samla in data även i Sverige.

Upptäcka trender

I takt med att Sverige utökat sin testkapacitet och arbetat än mer aktivt med smittskyddsarbete har underlaget i appen blivit värdefullt eftersom det bidrar till att upptäcka trender. Sedan förra våren har COVID Symptom Study varje vecka sammanställt en veckorapport som publiceras på en hemsida som är öppen för allmänheten samt även skickas till Sveriges smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten.

– I veckorapporten publicerar vi kartor för Sveriges 21 regioner samt postnummer med de första två siffrorna med detaljerade kartor. Vi har även tabeller där vi identifierar vilka områden som sett största ökningen av uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 under den gångna veckan. Vi bevakar Sverige hela tiden och kan se om något postnummer har en avvikande utveck- ling, berättar Maria Gomez.

En stad som aktivt har använt sig av studiens data är Helsingborg. Under vintern 2020/2021 hade Helsingborg omfattande smittspridning som belastade sjukvården.

– Stadens analytiker kombinerade våra resultat med mobilitetsdata som de samlade på kommunnivå och kunde snabbare fatta beslut eftersom de kunde följa utvecklingen bättre i kommunen, säger Maria Gomez.

Läs även: SverigeAppen COVID Symptom Tracker lanseras nu i Sverige

Utökade möjligheter

Det har sedan tidigare funnits appar som har kunnat hantera stora datamängder, men appen COVID Symptom Study har tydligt visat hur forskare snabbt, effektivt och till lägre kostnad kan samla in och generera information.

– Kvalitén på våra data är fantastisk och kommer att ligga till grund för många andra studier, till exempel för att få till en tidslinje, följa vaccinationsprocessen och se vilken effekt vaccinationsgraden har på spridningen av covid-19. Vi studerar även långvariga covid-19 symtom samt sambandet mellan underliggande sjukdomar och covid-19, säger Maria Gomez.

Forskarna såg även tidigt att det finns ett samband mellan diabetes och/eller fetma och risken att drabbas av allvarlig covid-19. Därför fokuserar man nu på om data från personer med typ 1 och typ 2 diabetes. Finns det ett samband mellan hur länge man haft sin diabetesdiagnos och vilken typ av behandling man får och hur sjuk man blir i Covid-19? Forskargruppen försöker också förstå om diabetes är kopplad till specifika symptom vid covid-19 och även om det finns en ökad risk att drabbas av s.k. postcovid eller långtidscovid. Och spelar kombinationen av att lida av diabetes och personens BMI någon roll i hur sjuk man blir i covid-19?

– Tack vare ett gott samarbete med appens utvecklare har vi med hjälp av våra studiedeltagare haft möjlighet att utveckla frågorna om diabetes i appen. Vi har även haft möjlighet att nå ut till personer med diabetes via t.ex. Diabetesorganisationen vilket gör vårt underlag ännu bättre.

Litet team – stort engagemang

Så länge företaget Zoe tillhandahåller appen kommer Maria Gomez och hennes forskarkollegor fortsätta använda sig av datainsamlingen och förhoppningsvis arbeta med flera större studier. Ett litet team som idag består av 11 forskare, som flest var de 20, drivs av samma gemensamma övertygelse att de vill göra skillnad och hjälpa till i pandemin. Den stora lärdomen är hur effektivt man kan sätta upp ett projekt. Den vanliga planeringstakten på tre, fyra år kunde man med hårt och dedicerat arbete genomföra på 1,5 månader.

– Det vi har insett är att med rätt incitament kan vi vara mer effektiva och jobba fokuserat. Den typ av navigering kan vi ta med oss till nya forskningsuppdrag. Vi har också lärt oss värdet av att arbeta mer tvärvetenskapligt. Teamet är fortfarande helt engagerat.

Text: Bodil Malmström

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet inom ramen för temat ”Mission is possible”