Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Strålbehandling med forskningsmöjligheter

2012-03-13
strålbehandling
Sarok Said, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, agerar statist vid demonstration av den nya strålbehandlingsmaskinen. Foto: Björn Martinsson

På Skånes universitetssjukhus i Malmö står sedan en kort tid en strålbehandlingsmaskin som ger nya möjligheter att forska kring cancerbehandlingar.

Den 6 mars var det dags för invigning. Maskinen går under beteckningen TrueBeam, kostar ca 20 miljoner kr och har funnits på marknaden i ungefär ett år, berättar Sven Bäck, docent vid Lunds universitet samt sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus.

Strålbehandling av tumörer är ett vanligt inslag i cancervården. Bl.a. beroende på cancertyp, hur långt framskriden sjukdomen är samt tumörens läge varierar antalet strålbehandlingar, och även längd och styrka på stråldosen.

Kortare stråltider

– Med den nya maskinen förkortar vi stråltiderna och ökar precisionen. Strålningen mot tumören blir effektivare och kringliggande delar av patientens kropp utsätts för lägre strålningsdoser än tidigare, berättar Lars Ekberg, överläkare vid strålbehandlingsavdelningen på sjukhuset.

Den nya maskinen kan se tumörens form och läge med en precision som kan jämföras med skiktröntgen, vilket tidigare utrustningar inte klarat av. Det går också att, ifall man vill, plocka bort ett utjämningsfilter vilket är att föredra vid en del cancerbehandlingar.

Den nya utrustningen gör det möjligt att utveckla nya typer av strålbehandlingar.

Sacha af Wetterstedt är sjukhusfysiker och har tidigare forskat kring egenskaperna hos röntgenstrålar utan utjämningsfilter. Nu planerar forskargruppen vid Lunds universitet där han ingår att starta ny forskning som bl.a. handlar om effekterna av strålning utan utjämningsfilter.

– Jag ska bl.a. undersöka olika typer av behandling för bröstcancer, berättar Sacha af Wetterstedt.

Fler forskningsprojekt förbereds

Skånes universitetssjukhus kommer under hösten att installera ytterligare fem maskiner på sjukhuset i Lund, och även där förbereds forskningsprojekt kopplade till de nya maskinerna.

Strålbehandlingsavdelningen på SUS i Malmö håller för närvarande också på att prova ett optiskt patientpositioneringssystem där man med hjälp av en projektor och ett datorprogram gör det enklare att placera patienten på rätt plats i strålbehandlingsmaskiner. En doktorand knuten till tillverkaren ingår i det arbetet.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln har tidigare varit publicerad på hemsidan för Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet, 12 mars 2012.