Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stefan Jovinge: Europeiskt projekt om hjärtstamceller leds från Lund

2010-02-08

 

Inom några år hoppas forskarna att det ska vara möjligt för kroppen själv att läka de skador som har uppstått i ett hjärta efter till exempel en hjärtinfarkt. Just nu pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt kring detta – CardioCell – som koordineras av en forskargrupp vid Stamcellscentrum i Lund.

– När man får en hjärtinfarkt dör hjärtmuskelceller och det enda sättet i dag att ersätta skadade celler i hjärtat är genom en hjärttransplantation, berättar Stefan Jovinge som är medicinskt ansvarig vid hjärtintensiven på Universitetssjukhuset i Lund och som leder forskningsprojektet CardioCell.

I dag riskerar många av dem som väntar på ett nytt hjärta att dö innan man lyckas få tag på ett lämpligt hjärta. Forskarna har nu stora förhoppningar om att i stället kunna laga hjärtat med så kallade stamceller. Det skulle också kunna vara ett sätt att minska de besvär med hjärtsvikt som man kan drabbas av efter en hjärtinfarkt.

Världsledande forskning om hjärtstamceller

En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller insulintillverkande celler.

Man har sedan en tid känt till att så kallade embryonala stamceller kan laga till exempel ett hjärta men skulle man bara spruta in dessa i hjärtat bildas tumörer. Genom att i stället sortera ut enbart de celler som är avsedda att bli hjärtmuskelceller har forskarna kunnat laga skadade hjärtmuskelhjärtan hos möss.

Stefan Jovinges forskargrupp är världsledande när det gäller att sortera ut de embryonala stamceller som så småningom ska bilda ett hjärta. Det gör man med hjälp av en så kallad flödescytometer som sorterar ut dessa celler med hjälp av olika markörer på cellernas yta.

När man i labbet odlar hjärtmuskelceller tillsammans med bindvävsceller från ett hjärta skickas det signaler mellan cellerna som får dessa att slå i samma takt. Deras EKG liknar också de EKG-signaler som kommer från hjärtats kammare. Källa: Stefan Jovinge.

Målet är att laga skadade hjärtan

Under våren 2009 fick Stefan Jovinges forskargrupp ansvar för att under de närmaste tre åren koordinera stamcellsforskningen om hjärtstamceller i Europa. Åtta framgångsrika europeiska forskargrupper inom stamcellsområdet kommer att tillsammans bidra med sina respektive kompetenser i detta forskningsprojekt.

Hittills är det bara för blodmärgstransplantationer som man inom sjukvården med framgång har kunnat använda cellterapi med stamceller men nu ser det alltså ut som om även cellterapi för att laga skadade hjärtan kan närma sig klinisk användning.

– Om tre år räknar vi med att ha kommit så långt att vi kan börja göra de första försöken på människor, säger Stefan Jovinge. Och Harefield i London och Lund är de sjukhus som är aktuella för de första kliniska studierna på människor.

NINA HULT

juni 2009