Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Storsatsning på bilddiagnostik med hög tillgänglighet

2017-11-02

Patienter och medicinsk forskning gynnas när Region Skåne investerar mer än 100 miljoner kronor i ny och förbättrad bildteknik med så kallad digital PET-CT. Kraftigt ökad kapacitet kapar väntetiderna samtidigt som förbättrad bildkvalitet öppnar nya möjligheter för diagnostik och behandling, något som ska utvärderas av Lunds universitet.

Efterfrågan på avancerad medicinsk bilddiagnostik ökar kraftigt både inom hälso- och sjukvården och den medicinska forskningen.

För att möta nuvarande och kommande behov genomför därför Region Skåne en av de största enskilda satsningarna på medicinsk utrustning någonsin genom inköp av fem nya PET-CT-kameror till ett värde av mer än 100 miljoner kronor. Första installationen ägde rum före sommaren. I nuläget finns två nya kameror i Malmö samt en i Lund. Under 2018 installeras ytterligare en kamera i Lund samt en i Kristianstad.

Forskning ska utvärdera den senaste tekniken

Genom satsningen är Region Skåne och Lunds universitet också bland de första i världen som får tillgång till en ny generation kameror (ofta kallad digital PET-CT) som generar bättre bildkvalitet än den utrustning som nu byts ut. Framgent ska flera tusen personer som kommer till undersökning samtidigt tillfrågas om de vill delta i forskningsstudier.

Elin Trägårdh, docent vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, är ansvarig för forskningen:

– Det finns stora förhoppningar knuta till de nya kamerorna. Till exempel att man ska kunna upptäcka tumörer och metastaser tidigare och att man på ett detaljerat vis ska kunna bedöma allvarlighetsgraden av hjärtkärlsjukdom, med vidhängande risk för infarkt och stroke. Det finns även intresse för att utvärdera behandlingsresultat av nya läkemedel.

I ett andra steg finns planer på långtidsuppföljningar som inkluderar uppgifter från kvalitets- och hälsoregister. Syftet är att ta reda på om den nya tekniken kan bidra till förbättrad hälsostatus på sikt och ökad långtidsöverlevnad.

Elin Trägårdh, docent vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och specialistläkare vid SUS och Jonas Jögi, doktor i medicinsk vetenskap, överläkare och sektionschef vid SUS.

Kötid till undersökningar försvinner

De nya kamerorna ökar också kapaciteten kraftigt, vilket innebär att de väntetider som uppstått för PET-CT-undersökningar i Skåne i princip är borta:

– Vi har redan nu hunnit beta av en stor del av köerna, vilket innebär att de flesta undersökningar kan genomföras med rimlig väntetid. Med införandet av standardiserade vårdförlopp inom bland annat cancer ökar också kraven. Vid en blick framåt blir det fler  patienter som behöver fler undersökningar, och det kommer vi genom den påbörjade PETCT-utbyggnaden att ha kapacitet för, berättar Jonas Jögi, överläkare och sektionschef vid Skånes universitetssjukhus.

I utbyggnaden ingår också en mångmiljonsatsning på en sk. cyklotron i Lund där man framställer radiofarmaka som används vid PET-undersökningar. Utvecklingen inom området är snabb, med nya radiofarmaka som leder till ett breddat utbud av diagnostiska metoder. Dessa genererar fler undersökningar som även behöver utvärderas i forskningsstudier.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande på Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.