Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stor europeisk studie om skönhetsprodukter

2010-01-15

Sex europeiska centra går samman i en stor studie av vilka hud- och skönhetsprodukter medborgarna använder. Bland annat hoppas forskarna få svar på vilka allergier cerat kan framkalla.

– Allergi mot läppcerat är ovanlig men förekommer, berättar professor Magnus Bruze, professor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och verksam vid yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Hudkliniken på UMAS.

Cerat är ett av många ämnen som ingår i en stor europeisk studie. Sex centra, två i Tyskland och ett i vardera Italien, Holland och Portugal samt Malmö deltar. Flera tusen européer kommer att tillfrågas om vilka olika skönhets-hud-hemprodukter de använder.

– Vi vill se om det går att få svar på frågan hur vanligt det är med allergier i en normal befolkning, förklarar Magnus Bruze.

500 av de tillfrågade vid varje centrum kommer även att testas för olika allergier, de testas för 49 olika ämnen.

Cerat är en av produkterna. Det består av fett, vilket sällan är problem ur allergisynpunkt. Men också av emulgeringsämnen, parfymer för doftens skull, antioxidationsämnen för att inte härskna. Alla kan vålla allergier hos ett fåtal.

– Vissa innehåller också solskyddsmedel, berättar Magnus Bruze. Och då kan det vålla allergier hos några personer.

Först om något år är den stora europeiska studien klar.

HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från universitetssjukhusen i Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet, nr 7/2009.