Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stor amputation är inte alltid nödvändig för diabetespatienter med kallbrand i framfoten

2021-12-08
barfota man i shorts ligger på blå brits. En annan man, klädd i vita sjukhuskläder med kortärmad tröja undersöker ett sår på undersidan av vänster fot.
”Det vi ser är att man kan undvika underbensamputation i väldigt hög utsträckning” säger forskaren Magdalena Annersten Gershater. Foto: iStock/Jan-Otto

För diabetespatienter som har fått kallbrand i främre delen av foten är det inte nödvändigt att göra en större amputation för att läka. Det är slutsatsen i en ny studie.

– Det vi ser är att man kan undvika underbensamputation i väldigt hög utsträckning. Men resultaten visar också att det kan ta upp till ett år att läka även från en mindre amputation. Det visar hur viktigt det är med noggrann uppföljning, säger Magdalena Annersten Gershater, lektor i diabetesvård vid Malmö universitet.

Studien har gjorts i samarbete med forskare på Skånes universitetssjukhus diabetesfotmottagning. Forskarna har utgått från underlag som samlats in i ett större forskningsprojekt där man följt personer med diabetes som kom till mottagningen i Malmö med fotsår.

I den här studien har man tittat närmare på hur det gick för den patientgrupp som hade kallbrand i tårna eller främre delen av foten. Forskarna följde patienterna från den tid att de kom in till mottagningen tills det att de hade läkt helt eller avlidit. Av de patienter som överlevde så läkte 66 procent utan att behöva göra en underbensamputation.

Man ska inte tappa hoppet

– Det här betyder att man inte ska tappa hoppet. Många personer med diabetes tänker att det värsta med diabetes är att man kan bli blind eller amputerad. Men bara för att man har ett sår på foten när man har diabetes och har fått kallbrand, så betyder det inte amputation per automatik, säger Magdalena Annersten Gershater.

Kallbrand innebär att vävnaden i en kroppsdel dör. Det kan utvecklas i infekterade sår och där blodcirkulationen är dålig, vilket gör personer med diabetes till en extra utsatt grupp. Många läker utan större ingrepp, men i värsta fall krävs en amputation för att överleva.

Den nya studien visar att riskerna för en underbensamputation ökade om patienten hade flera andra sjukdomar samtidigt, till exempel dåligt hjärta och dåliga njurar i kombination med hög ålder. Men det finns en viktig nyckelfaktor som minskar risken för att alls behöva genomgå en amputation, enligt Magdalena Annersten Gershater.

– Forskningen visar att risken för att överhuvudtaget behöva bli amputerad minskar om man får behandling på en multidisciplinär fotmottagning. De här patienternas behov är komplexa och därför behöver man flera olika professioner som samarbetar för att få ett gynnsamt utfall, säger hon.

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet

LÄS MER OM FORSKNINGEN

Studien baseras på patienter som kom in till diabetesfotmottagningen på Skånes universitetssjukhus med fotsår mellan åren 2001 och 2012. Bland dessa patienter har man undersökt och följt upp 476 personer som hade eller utvecklade kallbrand i främre delen av foten efter första besöket. Av de patienter som överlevde så läkte 66 procent utan att behöva göra en underbensamputation.

Ta del av studien i sin helhet:
Healing below the ankle is possible in patients with diabetes mellitus and a forefoot gangrene

I en tidigare studie har forskargruppen även undersökt hur det gått personer med diabetes över 75 år som kommit in till mottagningen med fotsår. I den studien läkte 84 procent av de överlevande utan en större amputation.

Ta del av tidigare studie:
Elderly individuals with diabetes and foot ulcer have a probability for healing despite extensive comorbidity and dependency