Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stipendium för säkrare och effektivare vård av äldre

2010-05-24
Omsorg om äldre i fokus för Jimmie Kristenssons forskning
Foto: Dreamstime

Jimmie Kristensson, omvårdnadsforskare vid Lunds universitet, har mottagit Vårdförbundets nyinstiftade stipendium i hälsoekonomi på 400 000 kronor.

Stipendiet får han för projektet ”Säkrare och effektivare vård med Närsjuksköterskor i vården av äldre. Samverkan primärvård, kommunal vård och akutvård. En hälsoekonomisk analys.”

Jimmie Kristensson som är leg sjuksköterska och Dr i Medicinsk vetenskap vid Institutionen för hälsa vård och samhälle, leder ett samarbetsprojekt mellan Eslövs kommun, primärvården i Eslöv, Skånes universitetssjukhus i Lund samt Medicinska fakulteten. Projektet syftar till att finna metoder för förebyggande insatser och samordnad vård som leder till minskad vårdkonsumtion och ökad livskvalitet för äldre med hög vårdkonsumtion.

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet 20 maj 2010.