Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa

2016-12-19

Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom. Ett nytt ”fys-test”, som mäter hur personer med respektive utan röststörning regerar på röstbelastning, visade oväntade resultat.

Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som skiljer personer som upplever röstbesvär från personer som inte gör det.

– Testet är en sorts ”fys-test” för rösten. Försökspersonerna fick läsa högt ur en bok under cirka 30 minuter och samtidigt spelade vi upp sorlet från 12 röster som de skulle överrösta. När de kände att rösten inte orkade längre eller 30 minuter hade gått bad vi dem att skatta hur trötta de var i rösten, berättar Susanna Whitling.

Stark reaktion ett friskhetstecken

Resultaten visade, till forskarnas förvåning, att de personer som tillhörde gruppen utan besvär från rösten relativt sett skattade sig högst på skalan för hur trötta de blev av röstbelastningen.

– Att ha en stark reaktion mot röstbelastning verkar vara en indikation på god rösthälsa. Det är bra att kunna känna tydligt att man är trött i rösten, då kan man också ta till olika strategier för att återhämta sig. Personer med funktionell röststörning både hade svårare att göra sig hörda i bakgrundssorl och att återhämta sig. Dessa personer behöver få hjälp med copingstrategier för att både undvika och klara av röstbelastning.

Ofarligt börja prata direkt efter stämbandsoperation

I avhandlingen gjordes även den första blinda randomiserade longitudinella studien någonsin som jämför total röstvila med relativ röstvila under en vecka direkt efter operation av godartade förändringar på stämbanden.

– Detta är det viktigaste kliniska fyndet från avhandlingen. Det verkar inte vara skadligt att använda rösten direkt efter operation. Visserligen var den organiska läkningen kortsiktigt bäst för de som varit tysta, men gruppskillnaden försvann vid långtidsuppföljningen. Det är positivt för patientens välmående att få använda rösten direkt. De som fått använda rösten skattade genomgående bättre röstfunktion och reagerade friskare mot tung röstbelastning vid långtidsuppföljningen än de som varit tysta, säger Susanna Whitling.

Resultaten från avhandlingen blir genast användbara i kliniken, som behöver ändra rutiner för att bemöta patienter för bästa möjliga röstvård.

Text: KATARINA EHRENBORG