Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stamcellers obegränsade potential

2022-11-12
Stamceller har två grundläggande egenskaper, de kan dela sig oändligt och de kan specialisera sig till alla celltyper som vi har i kroppen. Illustration: Catrin Jakobsson

Anna Falk installerades som professor i utvecklingsbiologi med inriktning mot neurovetenskap vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Vår hjärna är fascinerande och av naturliga skäl svår att beforska. Men med hjälp av nya tekniker för att programmera om hudceller till stamceller kan vi nu skapa modeller av hjärnan i våra cellodlingsskålar. Stamceller har två grundläggande egenskaper, de kan dela sig oändligt och de kan specialisera sig till alla celltyper som vi har i kroppen. Dessa två egenskaper ger min forskningsgrupp möjligheter att använda stamceller både för att skapa modeller av olika mänskliga organ och för att ta fram ett oändligt antal specialiserade celler för cellbehandlingar.

Vi skapar och studerar cellmodeller av hjärnan, små mini-hjärnor, för att förstå hur utveckling av hjärnan sker och vad som blir annorlunda vid sjukdomar som uppstått under hjärnans utveckling, sjukdomar som vi vet mycket lite om orsakerna till och som saknar behandlingar. Att förstå och lära oss på cellnivå om mekanismerna och orsaken till sjukdom är en nödvändighet för att kunna ta fram behandlingar och mediciner. I våra hjärnmodeller har vi funnit att hjärnceller från individer med utvecklingssjukdomar skickar ut kortare nervcellsutskott, mognar långsammare och bildar mer stödjevävnad och färre nervceller.

Cellbehandlingar har potential att i framtiden bota nu obotliga sjukdomar där celler i kroppen skadats eller dött. Från stamceller kan vi i labbet skapa de celler som behöver ersättas hos patienten, och speciellt celler i hjärnan har kroppen svårt att själv ersätta, till exempel vid stroke, Parkinsons sjukdom eller Alzheimers sjukdom. Stamcellsbehandlingar ligger i startgroparna för att nå patienter, och just nu startas de första kliniska prövningarna runt om i världen. Stamcellsbehandlingar är mycket komplexa och för att nå patienterna krävs breda samarbeten. Vi i min forskargrupp binder ihop vår stamcellsexpertis med kliniska forskare och avancerade renrumslabb för att accelerera in i framtiden, där vi botar ”obotliga” sjukdomar.

Text: Anna Falk, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.