Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spänningshuvudvärk hos yngre barn

2017-05-16

Stress tros bidra till att barn och unga drabbas av frekvent eller kronisk spänningshuvudvärk. En studie vid Lunds universitet visade att huvudvärken hos yngre barn minskade med hjälp av avslappningsterapi och ökad kroppskännedom.

Den psykologiska termen coping (se fakta till höger) beskrivs som en tanke- eller handlingsmässig insats att ta till vid stressfyllda och påfrestande situationer. Det kan handla om att lära sig att slappna av och att tyda sin kropps signaler. Forskaren och fysioterapeuten Birte Tornøe har, likt flera andra forskare, sett att copingstrategier kan hjälpa barn och unga med frekvent eller kronisk spänningshuvudvärk.

Foto: iStock.com/Diego_Cervo

Hos barn debuterar sådan sorts huvudvärk ofta i sjuårsåldern. Så små barn har svårt att ta till sig av ”vuxna” råd för att varva ner. Men Birte Tornøe har undersökt om det går att motverka spänningshuvudvärk hos yngre barn genom att lära dem avslappningstekniker – framför datorn.

Kroppskännedom kan ge smärtkontroll

Med hjälp av metoden EMG (elektromyografi) mättes barnens kroppsliga spänningsnivåer. Barnen, som var mellan 7 och 13 år, hade vid studiens start fått grundläggande kunskaper om avslappningsterapi. Med hjälp av förbättrad kroppskännedom samt avslappningsövningar hemma, kunde barnen bättre möta situationer som upplevdes stressande eller påfrestande. Nio sessioner och tre månader senare hade huvudvärksfrekvensen gått ner med i snitt 45 procent hos de nio barnen, och samtliga upplevde sig ha kontroll över smärtan.

Birte Tornøe, forskaren och fysioterapeut

Enligt Birte Tornøe behövs det mer forskning kring behandling av så här pass unga barn med spänningshuvudvärk. Men det finns sedan tidigare belägg för att EMG och avslappningsterapi fungerar för äldre barn och vuxna med denna återkommande smärtproblematik.

– Min studie antyder att yngre barn behöver både samtal och vägledning för att uppnå tillräcklig kroppskännedom, sänka spänningsnivån och minska huvudvärken. Vi behöver också veta mer om vad barnen upplever som påfrestande.

Internationella forskningsresultat visar tydligt att fram till 11–12-årsåldern drabbas lika många pojkar som flickor av spänningshuvudvärk, men sedan blir flickorna fler än pojkarna.

– En ny tysk studie visar att pojkar dessutom har större chans att tillfriskna än flickor, och att copingstrategier spelar stor roll för tillfrisknandet. Varför det ser ut så kräver ytterligare forskning. Men att försöka förhindra utvecklingen av kroniskt smärttillstånd i barndomen är jätteviktigt, säger Birte Tornøe.

Text: ERIKA SVANTESSON