Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snuva eller livshotande infektion – hur märker vi skillnaden?

2018-10-12

Ann Hermansson installerades som professor i öron- näs- och halssjukdomar den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Infektioner är en av våra vanligaste åkommor i vardagen. I de flesta fall ger de inte upphov till några större problem men ibland utvecklas de till livshotande sjukdomar. Särskilt övre luftvägsinfektioner hos barn är ett gissel som drabbat alla småbarnsföräldrar, mer eller mindre.

När antibiotika introducerades trodde många att nu var dessa problem lösta. Dödssiffrorna sjönk dramatiskt när öroninflammationer och andra övre luftvägsinfektioner kunde behandlas och nu förväntas inte dessa infektioner vara dödliga eller livshotande. När vi vid öronkliniken i Lund inledde mer omfattande studier av förloppet och behandling av öroninflammationer var det många som tyckte att det inte var så spännande. Det kunde väl kvitta, man kunde ju bara ge antibiotika så var problemet löst!

Under senare delen av 1900-talet kom så diskussionen kring antibiotikaresistens hos bakterierna i gång på allvar. Klinisk patientnära forskning, kombinerad med laboratoriearbete och experimentella studier av förloppet vid infektioner och effekten av olika behandlingar och förebyggande åtgärder, blev plötsligt bara mer och mer spännande. Våra studier har bidragit till de nu rådande riktlinjerna för behandling av övre luftvägsinfektioner och de fortsatta studierna är viktiga för att möta framtida utmaningar.

Om vi läkare säkert ska kunna avstå från att behandla infektioner som inte behöver behandlas måste vi känna till vilka som verkligen ska behandlas. Vi måste också fa ut budskapet till nuvarande och kommande kollegor både nationellt och internationellt. Här kommer nästa spännande utmaning – utbildning! Ny utbildning planeras för läkare både på grundnivå och specialistnivå i Sverige. Denna utbildning ska integrera massor av nya kunskaper och nya tänkesätt. Det roliga är att utmaningarna tar aldrig slut…

Text: Ann Hermansson

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona