Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smärta – vän eller fiende?

2017-11-29

En populärvetenskaplig föreläsning om smärta med Birgitta Häggman-Henrikson, docent vid Malmö högskola. Birgitta Häggman-Henrikson är tandläkare men i den här föreläsningen pratar hon om smärta generellt och hur vi kan förhålla oss till den och hantera den.

.

Föreläsningen ingår i en populärvetenskaplig serien om forskning, En akademisk kvart, som Malmö högskola och Malmö stadsbibliotek (mer information i högerkolumnen):