Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smart samspel gynnar cancer i tjocktarm

2013-09-04

Viktiga ledtrådar kring hur man hindrar eller motverkar tjocktarmscancer kan finnas i cancercellernas kommunikation med den närmsta omgivningen.

Yuan Zhang, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet, forskar kring tjock- och ändtarmscancer som är en av världens vanligaste cancersjukdomar.

– Tjock- och ändtarmscancer är betydligt vanligare i västvärlden i jämförelse med t.ex. Asien, men trenden är ökande även där. Ändrad livsstil är en trolig orsak, berättar Yuan Zhang.

I en ny avhandling har hon undersökt hur kommunikationen mellan cancercellerna och deras närmiljö kan påverka uppkomst och sjukdomsförlopp vid cancer i tjock- eller ändtarm.

Särskilt protein viktig kugge

Kring alla celler som inte cirkulerar fritt i blodet finns s.k. extracellulär matrix som fungerar som ett nätverk av proteinfibrer mellan cellerna. Genom en samverkan mellan intergriner, ett slags protein som finns i cellväggen, och andra proteiner som finns i extracellulär matrix kommunicerar cellen med sin omgivning.

I avhandlingen studerades bl.a. ett protein med beteckningen CD47 och dess betydelse i detta sammanhang. Intresset för CD47 bygger på tidigare forskning som bl.a. visat att den överproduceras i flera olika typer av tumörceller samt att den kan reglera tumörens kommunikation med omgivningen.

Avhandlingens resultat bekräftar och visar att CD47 har egenskaper som kan sättas i samband med utveckling av tjock- och ändtarmscancer. Bl.a. kan den öka cellers förmåga att förflytta sig och den är även en viktig kugge för att möjliggöra kommunikation mellan cancercellerna. Den samspelar då med en del av de vita blodkropparna (bl.a. makrofager) som i normala fall är en del av kroppens försvar men som också kan rekryteras av tumörceller och på så vis ”byta sida”.

En utmaning att ta fram läkemedel

Yuan Zhangs forskning sätter ljus på tänkbara måltavlor för fortsatt forskning och framtida utveckling av mediciner, och en av dessa är CD47. Det kan dock vara förenat med stora biverkningar att blockera CD47 eftersom proteinet finns i många olika celltyper.

– Att utforma ett läkemedel så att det verkar lokalt, eller slår mot CD47 endast när det finns bundet tillsammans med ett annat protein som är specifikt för tjock- och ändtarmscancer kan vara en bättre lösning, säger Yuan Zhang.

Forskningen har gjorts på cellinjer från tumörvävnad samt biopsier* från patienter med tjocktarmscancer.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

* biopsi = tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning