Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smart kemi möjliggör högkänslig spårning av virus

2017-12-04

Forskare vid Malmö högskola har utvecklat molekyltunna filmer som uppför sig som levande cellers membran. De har sedan använt tekniken för att detektera extremt små mängder av virus. Metoden kan få en bred användning, bland annat inom läkemedelsutveckling.

Forskarna har valt att fokusera specifikt på influensavirus. De senaste årens allvarliga pandemier har satt strålkastarljuset på behovet av snabba, enkla och pålitliga sätt att upptäcka virus så att vaccin och andra effektiva läkemedel kan tas fram i tid.
– Det är en av metodens främsta förtjänster. Att det krävs en mycket liten koncentration av viruset för att upptäcka det, säger Sing Yee Yeung, doktorand vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces på Malmö högskola. Hon har utvecklat de  molekyltunna filmerna tillsammans med ett forskarlag från Tyskland och under professor Börje Sellergrens ledning.

Kan styra egenskaper

Ett SAM, Self-Assembled Monolayer, är ett cirka 2-5 nanometer tunt tvådimensionellt lager där alla molekyler är orienterade i en bestämd riktning. Sing Yee Yeung och hennes forskarkollegor har lyckats skapa sådana lager som har den exklusiva egenskapen att de kan styras att snabbt fästa eller lossna från en yta som svar på en pH-förändring. Därav r som i reversibelt i rSAM.
– Man kan få molekylerna att släppa eller fästa med en enkel pH-justering. Det blir som en magnet, säger Sing Yee Yeung.

Så här fungerar det

Vid ett förhöjt pH-värde är ytan – i det här fallet en belagd guldyta – negativt laddad och rSAM-molekylerna positivt laddade. Då söker de varandra. Vid ett lågt pH-värde, som i en sur lösning, förlorar ytan sin laddning och rSAM-lagret lossnar.

Det rSAM-lagret gör, är att det fungerar som en brygga mellan viruset och guldytan. Bryggan är dynamisk och dess molekyler kan röra sig parallellt med ytan. Detta underlättar för viruset att fästa och utveckla många kontaktpunkter som tillsammans åstadkommer en stark bindning.
– Vår metod är robust men ligger samtidigt nära verkligheten, säger Sing Yee Yeung.

Börje Sellergren tycker det är roligt att en teknik som de har jobbat med i snart 20 år nu bär frukt och blir uppmärksammad på det här viset.
– Detta är en praktisk metod att efterlikna cellmembranets egenskaper, som jag tror kan få en bred användning, särskilt inom biosensorer och läkemedelsutveckling, säger han.

Text: MAGNUS ERLANDSSON