Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skräp-RNA kan påverka sjukdomar i hjärnan

2016-04-06

Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar. 

– Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel. Min forskargrupp har under de senaste åren fokuserat vårt arbete på en nyupptäckt grupp av små molekyler som kallas microRNA. Dessa microRNA kommer från en typ av gener som inte producerar protein utan i stället kontrollerar cellens funktion med små RNA molekyler. Jag vill nu i detta projekt fokusera på hur dessa molekyler styr minne och inlärning, två processer som är mycket viktiga att förstå för att kunna öka vår kunskap om Alzheimers sjukdom. Genom att utföra experiment i djurmodeller hoppas mitt forskarlag kunna förklara hur dessa microRNA- molekyler fungerar samt hur de styr kognitiva processer, säger Johan Jakobsson.

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom där minnesfunktionen försämras samtidigt som andra hjärnfunktioner såsom kommunikation och omdöme påverkas. Alzheimers är en mycket allvarlig sjukdom som skapar stort lidande för patienter och anhöriga. Det finns i nuläget ingen effektiv behandling för Alzheimers och om inget botemedel hittas kommer Alzheimers i framtiden bli ett mycket stort samhällsproblem. Det främsta skälet till bristen av effektiva läkemedel är att orsaken till sjukdomen är okänd. En ökad förståelse för molekylära minnesmekanismer, inklusive de reglerade av microRNA, kommer i slutändan leda till effektiv behandling av demenssjukdomar.