Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skrämmande antibiotikaresistens upptäckt i krigets Ukraina

2023-06-27
Test av antibiotikaresistens. Den grå beläggningen på den röda odlingsplattan är bakterier. De vita runda lapparna är indränkta med olika antibiotikum. En klar zon runt lappen visar att bakterierna inte kan växa i närheten av just detta antibiotikum. Ingen uppklarningszon tyder på att bakterierna är resistenta. Foto: iStock/Md Saiful Islam Khan

Forskare vid Lunds universitet och EUCAST-laboratoriet i Växjö har hjälpt mikrobiologer i Ukraina att kartlägga bakteriernas resistens hos krigsskadade på sjukhus. Resultaten visar att många av patienterna hade bakterier som var extremt resistenta mot antibiotika.

Kristian Riesbeck. Foto: Charlotte Carlberg Barg

– Jag är ganska hårdhudad och sett det mesta vad gäller patienter och bakterier, men jag har faktiskt aldrig stött på så här resistenta bakterier, säger Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin Skåne.

Det var aldrig någon tvekan att ställa upp när Dr. Oleksandr Nazarchuk, mikrobiolog vid ett universitet i Vinnytsia i Ukraina, hörde av sig, berättar Kristian Riesbeck. I Ukraina behövde man hjälp att undersöka hur pass resistenta bakterierna hos svårt skadade patienter på sjukhus var mot antibiotika.

Utöver allt mänskligt lidande som kriget i Ukraina orsakar, pågår ytterligare ett krig – ett osynligt sådant mot resistenta bakterier. Det blev tydligt när Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet, tillsammans med sina forskarkollegor analyserade patientprover från svårt skadade, många med brännskador, i Ukraina. Patienterna hade smittats på sjukhus beroende på överbelastade vårdavdelningar och förstörd infrastruktur. Resultaten har nu presenterats i en så kallad korrespondensartikel i Lancet Infectious Disease.

Prover samlades in från 141 krigsskadade, 133 vuxna som sårats i kriget, men även från åtta nyfödda barn med lunginflammation. Patienterna hade tagits emot på tre olika sjukhus i Ukraina då de behövde akut kirurgi och intensivvård för sina skador.

Resistenta mot ”vår sista utvägs” antibiotikum

– Vi såg att flera av de Gram-negativa bakterierna var resistenta mot bredspektrumantibiotika och även mot nya enzymhämmande antibiotikapreparat som ännu inte lanserats på marknaden, och nästan tio procent av proverna innehöll bakterier som var resistenta även mot ”vår sista utvägs” antibiotikum, kolistin. Vi har sett något sådant fall i Indien och Kina tidigare, men inget som liknar detta. Hela 6 procent av alla prover var resistenta mot alla antibiotika vi testade, säger Kristian Riesbeck.

Han menar att detta visar tydligt utmaningarna som resistenta bakterier innebär under krig. Det är särskilt Klebsiella pneumoniae-bakterierna och deras resistens som oroar Kristian Riesbeck, eftersom de även kan ge sjukdom hos personer med ett friskt, väl fungerande immunsystem.

– Detta gör mig mycket orolig. Sådana här resistenta Klebsiella är det sällan man ser och inget vi förväntade oss. Det finns enstaka fall beskrivna i Kina, men inte i denna storleksordning. Det är många länder som nu skickar vapen och förnödenheter till Ukraina, men den här uppkomna situationen är minst lika viktig att hjälpa Ukraina med inför framtiden. Det finns en uppenbar risk att resistenta bakterier kan spridas vidare och detta hotar hela Europa, konstaterar Kristian Riesbeck.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Highly multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections in war victims in Ukraine, 2022

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet