Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skräddarsydd behandling mot akut hjärtinfarkt

2011-06-29

David Erlinge, Olle Melander och György Marco-Varga har fått 20 miljoner från Stiftelsen för strategisk forskning för projektet Skräddarsydd behandling vid akut hjärtinfarkt. Forskarna tillhör Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Lunds Tekniska Högskola.

– Projektet går ut på att utnyttja våra unika hjärtinfarktregister för att utvärdera vilka grupper av patienter som har nytta respektive får biverkningar av de behandlingar vi ger, berättar professor David Erlinge. Han är professor i kardiologi vid Kliniken för kranskärlsjukdom, Skånes universitetssjukhus. 

Koppling till biobank

– En av de viktigaste delarna blir att koppla en biobank till våra register. Vi skapade redan för tre år sen LUNDHEARTGENE där patienter som vårdas för hjärtinfarkt får möjlighet att lämna prov till en biobank knutet till hjärtinfarktregistret. I praktiken handlar det nu om att utvidga LUNDHEARTGENE till en nationell biobank, förklarar David Erlinge.

För att skapa en så stor biobank med fungerande logistik och kvalité har samarbetet med Lunds Tekniska Högskola och professor György Marco-Varga varit avgörande. På LTH utvecklas ny avancerad teknologi för provhantering och kvalitetskontroll.

Biomarkörer

Biobanken kommer sedan att analyseras avseende biomarkörer och genetik som jämförs med effekten av behandlingen för patienterna som följs i hjärtinfarktregistret.

Pengarna får man tillsammans med Uppsala och Stockholm. Professor Olle Melander fick så sent som 17 juni 15 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden för att hitta hjärtan i farozonen.  

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus 28 juni 2011