Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skånska barn med diabetesrisk ska följas i 15 år

2010-06-29

Teddybjörn

TEDDY- studien har sedan 2004, med hjälp av navelsträngsblod, identifierat skånska barn som har en ökad ärftlig risk att få diabetes. Nu fortsätter studien med uppföljning av 2500 av dessa barn tills de blir 15 år. Forskarna hoppas att TEDDY- studien ska ge svar på varför barn utvecklar diabetes.

Typ 1 diabetes drabbar nästan 1,5 procent av alla barn som föds i Sverige. Det betyder att över 800 barn och ungdomar insjuknar varje år. De allra flesta som får typ 1 diabetes har vissa ärftliga förutsättningar för att få sjukdomen. Genom att göra ett test kan man ta reda på om en individ har större eller mindre risk att insjukna.

Diabetes hos barn ökar

Typ 1 diabetes har blivit vanligare och det är nu klarlagt att barnen insjuknar i allt yngre åldrar. I Sverige insjuknar två barn per dag i typ 1 diabetes. Under de senaste 30 åren har fallen med typ 1 diabetes fördubblats. Varför det är så vet man inte.

Åke Lernmark
Professor Åke Lernmark leder TEDDY-studien

– Genom TEDDY-studien vill vi få svar på varför en del barn får diabetes medan andra inte får sjukdomen, trots att de har samma ärftliga förutsättningar, säger professor Åke Lernmark vid Lunds universitet som ansvara för studien. Om vi ska lära oss att förebygga sjukdomen måste vi identifiera den utlösande orsaken.

TEDDY är en internationell studie som bedrivs i Skåne, Finland, Tyskland och USA och som bekostas av National Institutes of Health, den amerikanska hälsovårdsmyndigheten. Totalt har 425 000 nyfödda testas, varav 48 000 i Skåne. Av de testade skånska barnen hade 7,5 procent förhöjd risk för typ 1 diabetes jämfört med 6,5 procent i Finland och mindre än 5 procent i de övriga länderna. Med föräldrarnas godkännande kommer 2500 av de skånska barnen att följas tills de blir 15 år.

Barnen följs noga

De barn som följs gör tillsammans med sina föräldrar regelbundna besök på en TEDDY-mottagning var tredje månad fram till dess barnet är fyra år. Därefter kommer barnen på besök två gånger om året om barnet inte utvecklat antikroppar mot sina insulinbildande celler. Om barnet har antikroppar fortsätter besöken som tidigare med fyra besök per år.

– Vid varje besök väger och mäter vi barnen och tar blodprov. Föräldrarna får svara på frågor om exempelvis vaccinationer, sjukdomar och kost, berättar forskningssköterskan Jessica Melin. Familjen för även en matdagbok vid några tillfällen under året.

Hittills har sammanlagt 18 svenska TEDDY-barn utvecklat diabetes. I samtliga fall visste forskarna, genom prover som tagits på TEDDY-mottagningarna, att de var på väg att få diabetes. Man kunde i förväg se att barnen hade utvecklat antikroppar mot de insulinbildande cellerna.

– Tack vare att barnen var med i studien och vi kunde identifiera dessa antikroppar kunde vi förhindra ett allvarligt sjukdomsförlopp hos samtliga, konstaterar Åke Lernmark.

Pressmeddelande från Lunds universitet 29 juni 2010

Foto: Dreamstime och KG Pressfoto