Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sjukvården förändras när e-hälsotjänster införs

2017-09-20

Allt fler e-tjänster införs inom vården, exempelvis så kallad eJournal via nätet. Hur påverkar e-tjänsterna exempelvis arbetsbelastning och yrkesroller hos vårdpersonal? Det har forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir studerat.

– Vårt fokus har varit att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid införandet av e-hälsotjänster. Det långsiktiga målet med forskningen är att minska sjukskrivningarna inom hälso- och sjukvården, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Läs mer

Texten är tidigare publicerad av Lunds tekniska högskola