Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föräldrar och psykisk sjukdom – finns det stöd att få?

2017-12-14

Populärvetenskaplig föreläsning av Maria Afzelius, socionom inom Psykiatri Skåne. I sin föreläsning berättar hon om sin forskning kring familjer där det finns en förälder med psykisk sjukdom och mindreåriga barn, och vilket stöd familjerna ka få från socialtjänsten och vuxenpsykiatrin.