Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Simon Timpka: Söker samband mellan sjukdom och lågt betyg i idrott

2009-12-06

Kan ett lågt idrottsbetyg tyda på att man senare i livet löper större risk för att drabbas av sjukdom? Forskare i Lund försöker hitta nya samband genom att jämföra data i olika register.

– Jag hade en idé och fick tipset att kontakta forskarna vid MORSE-projektet i Lund, berättar Simon Timpka. Jag ville se om betyget i idrott kunde påverka risken för olika sjukdomar längre fram i livet genom att jämföra idrottsbetyget från årskurs 9 med de data om sjukdomstillstånd som finns i olika register.

Sommarforskning vid sidan av studierna

Simon Timpka går termin 5 på läkarutbildningen i Malmö. Även som läkarstudent eller blivande biomedicinare har man möjlighet att forska. Det finns sommarstipendier för forskning och en Sommarforskarskola.

Sommaren 2008 påbörjade Simon Timpka en studie där han jämförde idrottsbetyget hos elever i grundskolan i Lund i början av sjuttiotalet med de diagnoser dessa personer fick under perioden 2003 till 2007. Sommaren 2009 fortsatte Simon Timpka sin sommarforskning med att analysera materialet och skriva en artikel om studien.

– Det man ska tänka på är att även om man skulle se ett samband mellan betyget i idrott och risk för sjukdomar som hjärtbesvär eller sjukdomar i rörelseorganen så är det inte alls säkert att det är den fysiska aktiviteten man mäter. I tidigare svenska studier har man till exempel visat att kvinnor med högt betyg i idrott både röker mindre och äter bättre senare i livet.

Registerstudier ger helhetsbild

Det som gör att MORSE-projektet i Lund passar så bra för den här typen av forskning är tillgången till register för bland annat sjukvårdsbesök och sjukskrivning för en stor grupp människor.

MORSE står för Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar i Sydsverige och är ett samarbetsprojekt mellan sjukvården i Region Skåne, Försäkringskassan och Lunds Universitet. MORSE-projektet är unikt i världen genom att man i ett så stort geografiskt område kan få en helhetsbild av sjukvårdsdiagnoser och sjukvårdskostnader. Länk artikel Mattias Englund.

– Jag har inte kunnat se att någon liknande studie har gjorts tidigare, säger Simon Timpka. Det finns forskare som tidigare har tittat på till exempel sambandet mellan fysisk aktivitet i tonåren och riskfaktorer för sjukdom, men det vi kan göra med hjälp av MORSE-projektets register är få en bild av de sjukdomar som den grupp vi studerar verkligen har fått.

Simon Timpka kan tänka sig att i framtiden kombinera sitt arbete som läkare med forskning.

– Jag tror att en blandning mellan klinisk tjänstgöring och någon form av forskning och utveckling kommer vara positivt för min professionella utveckling. Möjligheten att sommarforska är ett tacksamt första steg på vägen.

Text: NINA HULT

september 2009