Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sepsis – en okänd diagnos för de flesta

2015-09-15

intensivvårdspatient

De personer som insjuknar i sepsis, eller blodförgiftning som det också kallas, löper dubbelt så stor risk att dö, jämfört med de som drabbas av en akut hjärtinfarkt. Sepsis är också vanligare än bröst-, prostata- och tarmcancer – tillsammans. Ändå känner de flesta inte till sepsis.

Läs hela artikel på Lunds universitets hemsida