Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Screening av grön starr svårt att genomföra i dagsläget

2013-03-25

Grön starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna bland äldre. Ny forskning visar att det finns möjlighet att förbättra diagnostiken, men att det ännu inte finns någon metod för screening som är tillräckligt tillförlitlig, användarvänlig och kostnadseffektiv.

Det framkommer i en ny avhandling från Sabina Andersson Geimer vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Hon har provat och utvärderat ett antal olika instrument som kan användas för att upptäcka grön starr (glaukom). En av målsättningarna för forskningen har varit att kunna bidra till att sjukdomen upptäcks tidigt hos fler eftersom det ökar chanserna till framgångsrik behandling.

Bättre träffsäkerhet genom utbildning

Idag diagnosticeras grön starr oftast genom en kombination av läkarundersökning och undersökning av synfältet (den s.k. perifera synen) i en synfältsapparat. Men även för en erfaren ögonläkare kan det i en del fall vara svårt att upptäcka sjukdomen.

Avhandlingens resultat visar att det finns möjlighet att öka träffsäkerheten i diagnostiken vid misstänkt grön starr. Återkommande utbildning av läkarna i bedömning av synnervshuvud i kombination med användning av något av de två-tre instrument som fungerade bäst i testerna skulle kunna leda till fler korrekta diagnoser.

Ingen screening i sikte

När det gäller möjligheterna att framgångsrikt upptäcka grön starr vid screening av större befolkningsgrupper ser det däremot mörkare ut, enligt avhandlingens resultat.

Visserligen finns det ett instrument (Stratus OCT) som visade sig ha tillräckligt god förmåga att känna igen personer med grön starr, men det är för dyrt och komplicerat att använda vid screening. Men om den tekniska utvecklingen går mot mindre, billigare och enklare instrument av denna typ kan det kanske i framtiden bli möjligt med screening, menar Sabina Andersson Geimer.

Text: BJÖRN MARTINSSON