Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Satsning på bättre förståelse av tumörutveckling

2010-10-22

Ramin Massoumi, forskare vid Lunds universitet och docent i cellpatologi vid Institutionen för Laboratoriemedicin i Malmö, har beviljats Starting Grants från det europeiska forskningsrådet ERC.

ERC Starting Grant ges till nyskapande och banbrytande grundforskning.

European Research Council (ERC) delar i sin tredje utlysning ut cirka 580 miljoner euro. Det var totalt 2 873 forskare från hela Europa som ansökte om ERC Starting Grant 2010. Ramin Massoumi är en av de drygt 400 unga europeiska toppforskare som fick det det prestigefyllda forskningsstödet.

Ramin Massoumi
Ramin Massoumi

– Jag är självfallet oerhört glad och stolt över att ha fått detta forskningsstöd och det känns väldigt inspirerande att få ett erkännande för den forskning man bedriver, säger Ramin Massoumi.

Sen tidigare vet man att förändring och mutationer i vissa av våra gener, så kallade onkogener och tumörhämmande gener, ökar risken för utveckling av tumörsjukdom.

Ramin Massoumi hoppas med sin forskning kunna förstå hur förändringarna i dessa gener kan orsaka cancer.

– Om vi kan klarlägga och förstå själva förändringsprocessen, kan vi också kartlägga de signalvägar som leder till tumörutveckling, säger Ramin Massoumi.

Tillsammans med sina forskarkollegor inriktar han sin forskning på olika former av hudcancer. Forskargruppen ska tillverka selektiva antitumörmediciner och testa dessa på djurmodeller med modifierade arvsanslag för de olika hudcancersjukdomarna.

Idag är kunskaperna begränsade vad gäller onkogeners och tumörhämmande geners olika funktioner och deras inblandning i utvecklingen av tumörer.

– Vi vill fokusera på hur enskilda proteiner samverkar vid tumörutveckling och det kan vi göra i denna studien. Min förhoppning är att resultaten kan leda till utveckling av nya läkemedel, säger Ramin Massoumi.

Text:  KATRIN STÅHL

Nyhet från Medicinska fakulteten, 22 oktober 2010