Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samband mellan selenbrist och försämrad prognos vid hjärtsvikt

2019-08-21

Runt 250 000 personer i Sverige lider av folksjukdomen hjärtsvikt. Nu visar en epidemiologisk studie att det finns ett samband mellan selenbrist och en ökad risk för återinläggning på sjukhus, eller för tidig död, för hjärtsviktspatienter. Studien är gjord vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Grundämnet selen finns i jorden och fungerar som en antioxidant, samt stärker immunförsvaret. Sedan 1960-talet är det känt att kronisk selenbrist leder till en aggressiv typ av hjärtsvikt kallad Keshans sjukdom, som framför allt drabbar barn och ungdomar i områden med selenfattig jord.

Men den nya studien, som publicerats i Journal of the American College of Cardiology, är den första där selenbrist kopplas till försämrad prognos hos en större grupp hjärtsviktspatienter.

Fakta: hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Den försämrade pumpfunktionen kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska.

Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. I Sverige finns ungefär 250 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt, många av dessa vårdas inom slutenvården vid upprepade tillfällen.

I Skåne är cirka 26 000 personer drabbade av hjärtsvikt. Av dessa vårdades 7 200 patienter totalt 83 200 dygn inneliggande på sjukhus under 2018.

Källa: 1177.se, Sveriges kommuner och landsting, Skånes universitetssjukhus

295 patienter studerades

Forskarna har använt sig av data från den epidemiologiska hjärtsviktstudien The Heart and Brain Failure Investigation Study-Malmö, HARVEST-Malmö, för att titta närmare på sambandet mellan selenbrist och prognos vid hjärtsvikt. I den ingick 295 patienter som vårdats på Skånes universitetssjukhus. Patienternas medelålder var 74 år och 31 procent av dem kvinnor.

Bilden föreställer Martin Magnusson. Fotograf: Kennet Ruoa
Vi behöver hitta nya sätt att behandla denna folksjukdom, säger Martin Magnusson, överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet, och ansvarig för HARVEST-Malmö-studien. Foto: Kennet Ruona

– Resultatet visar att om man som hjärtsviktspatient har låga nivåer av selen finns det ett samband med en ökad risk för återinläggning på sjukhus, eller död inom 30 dagar. Risken för dessa patienter var 32,4 procent, medan risken för patienter med höga selennivåer var 7,4 procent, säger Martin Magnusson, överläkare på Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet, och ansvarig för HARVEST-Malmö-studien.

– Dessutom kunde vi se en försämrad livskvalitet och längre behandlingstid på sjukhus hos patienterna med låga selennivåer.

Öppnar för nya studier

Martin Magnusson betonar att studien enbart visar ett samband mellan brist på selen och återinläggning på sjukhus och död för patienter med hjärtsvikt.

– Vi vet ännu inte om det är brist på selen som har denna effekt på prognosen vid hjärtsvikt, eller om det är hjärtsvikten i sig som påverkar selennivåerna.

Det är inte heller studerat hur hjärtsviktspatienter skulle reagera på att behandlas med selen.

– Det är något att undersöka i framtida, randomiserade kliniska studier. Och det är viktigt att göra det, eftersom hjärtsvikt fortfarande är en sjukdom förenad med mycket dålig prognos samt den vanligaste orsaken till återinläggning på sjukhus för patienter över 65 år. Vi behöver hitta nya sätt att behandla denna folksjukdom, säger Martin Magnusson.

Vetenskaplig artikel: Selenoprotein P Deficiency and Risk of Mortality and Rehospitalization in Acute Heart Failure

Text: REBECKA SJÖBERG

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Skånes universitetssjukhus

Illustration hjärta: Colourbox