Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Samband mellan D-vitaminbrist hos kvinnor och benskörhetsfrakturer

2017-12-08

Kvinnor som lider av kronisk D-vitaminbrist har förhöjd risk att råka ut för en osteoporosrelaterad fraktur. Det framkommer i en långtidsuppföljning från Lunds universitet.

Resultaten presenteras i en ny avhandling. Vid fem- respektive tioårsuppföljningar framkommer även att låg D-vitaminnivå är kopplad till en ökad grad av skörhet och ökad risk att dö. De kopplingar som noterades var delvis men inte helt oberoende av andra sjukdomar, frakturer eller livsstilsfaktorer. Avhandlingens studier är av observationstyp och bevisar därför heller inget orsakssamband.

– Välgjorda behandlingsstudier med fokus på äldre behövs nu för att visa om kompenserande intag av D-vitamin kan minska frakturrisken och förbättra överlevnaden, förklarar David Buchebner, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Underlaget består av drygt 1 000 75-åriga kvinnor från Malmö. Vid besöken ingick bl.a. bentäthetsmätningar, muskelfunktionstester och analyser av blodprover. Uppföljningar ägde rum efter fem respektive tio år.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.