Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Salivprov kan avslöja vanliga sjukdomar?

2014-04-25

Munnen är en del av kroppen och det betyder att sjukdomar allmänt ute i kroppen kanske avspeglar sig i munnen. I ”Malmö familjestudie – tandvårdsdelen” undersöker man därför om det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmänsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

Våren 2014 blir in de individer som varit med i ”Malmö Offspring Study – Malmö familjestudie”, inbjudna att även delta i tandvårdsdelen. Studien genomförs av Tandvårdshögskolan i Malmö, dit deltagarna kallas för att genomgå olika undersökningar.

– Först tas en röntgenbild så vi får se hur tänderna mår och hur bennivån står i förhållande till tänderna. Sen undersöker vi om man har karies genom att känna med en liten sond på tänderna, berättar Daniel Jönsson, tandläkare och forskare.

Bakterieprov från munnen

Tänderna och slemhinnan fotograferas för att dokumentera tandhälsan, och man får lämna ett bakterieprov från munnen.

– Vi undersöker om mängden och typen av bakterier som finns i munnen kan påverka resten av kroppen precis på samma sätt som bakterier i tarmen kan påverka resten av kroppen, säger Daniel Jönsson.

Sjukdomsmönster över generationer

Björn Klinge, är rektor för Tandvårdhögskolan i Malmö:

– Det finns en hel del studier som tyder på att det finns ett samband mellan inflammation, infektion i munnen och allmänsjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kanske tumörformer och annat. Och väldigt många av de här sjukdomarna, både de i munnen och allmänsjukdomarna har ju en ärftlig komponent, och därför är det extra viktigt att vi har möjlighet att få se på föräldrar, barn och barnbarn, hur sjukdomsmönstren ser ut.

Signalämnen i saliven

Studiens långsiktiga mål är att undersöka om det finns signalämnen i saliven som går att analysera så att man i framtiden,med ett enkelt salivprov, skulle kunna visa att det finns olika sjukdomar i kroppen – och i munnen.

Text: SARA LIEDHOLM